Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:295E:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, CE 295, 04 декември 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.CE2009.295.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 295E

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 52
4 декември 2009 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

Европейски парламент
СЕСИЯ 2008—2009
Заседания от 2 до 4 септември 2008 г.
ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ
Протоколите от тази сесия са публикувани в ОВ C275 E, 30.10.2008 г.

 

 

РЕЗОЛЮЦИИ

 

Европейски парламент

 

Вторник, 2 септември 2008 г.

2009/C 295E/01

Рибарство и аквакултури в рамките на интегрираното управление на крайбрежните зони в ЕвропаРезолюция на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. относно рибарството и аквакултурите в рамките на интегрираното управление на крайбрежните зони в Европа (2008/2014(INI)

1

2009/C 295E/02

Оценка на Дъблинската системаРезолюция на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. относно оценката на Дъблинската система (2007/2262(INI)

4

2009/C 295E/03

Някои въпроси, свързани с автомобилното застрахованеРезолюция на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. относно някои въпроси, свързани с автомобилното застраховане (2007/2258(INI)

10

2009/C 295E/04

Координирана стратегия за засилване на борбата с данъчните измамиРезолюция на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. относно координирана стратегия за засилване на борбата с данъчните измами (2008/2033(INI)

13

2009/C 295E/05

Обявяване на 2011 г. за Европейска година на доброволческата дейностДекларация на Европейския парламент за обявяване на 2011 г. за Европейска година на доброволческата дейност

19

2009/C 295E/06

Отделяне на повече внимание на предоставянето на права на младежта в политиките на ЕСДекларация на Европейския парламент за отделянето на повече внимание на предоставянето на права на младежта в политиките на ЕС

21

2009/C 295E/07

Сътрудничество в спешни случаи за откриване на изчезнали децаДекларация на Европейския парламент относно сътрудничество в спешни случаи за откриване на изчезнали деца

23

 

Сряда, 3 септември 2008 г.

2009/C 295E/08

ГрузияРезолюция на Европейския парламент от 3 септември 2008 г. относно положението в Грузия

26

2009/C 295E/09

Oбща референтна рамка за европейското договорно правоРезолюция на Европейския парламент от 3 септември 2008 г. относно обща референтна рамка за европейското договорно право

31

2009/C 295E/10

Специален доклад на Европейския омбудсман вследствие на проектопрепоръката към Европейската комисия в жалба 3453/2005/GGРезолюция на Европейския парламент от 3 септември 2008 г. относно специалния доклад на Европейския омбудсман вследствие на проектопрепоръката към Европейската комисия в жалба 3453/2005/GG (2007/2264(INI)

33

2009/C 295E/11

Равенството между жените и мъжете — 2008 г.Резолюция на Европейския парламент от 3 септември 2008 г. относно равенството между жените и мъжете — 2008 г. (2008/2047(INI)

35

2009/C 295E/12

Kлониране на животни с цел снабдяване с храниРезолюция на Европейския парламент от 3 септември 2008 г. относно клонирането на животни с цел снабдяване с храни

42

2009/C 295E/13

Влияние на маркетинга и рекламите върху равенството между жените и мъжетеРезолюция на Европейския парламент от 3 септември 2008 г. относно влиянието на маркетинга и рекламите върху равенството между жените и мъжете (2008/2038(INI)

43

 

Четвъртък, 4 септември 2008 г.

2009/C 295E/14

Положението на палестинските затворници в израелски затвориРезолюция на Европейския парламент от 4 септември 2008 г. относно положението на палестинските затворници в израелски затвори

47

2009/C 295E/15

Оценка на санкциите, налагани от ЕС като част от неговите действия и политики в областта на правата на човекаРезолюция на Европейския парламент от 4 септември 2008 г. относно оценката на санкциите, налагани от ЕС като част от неговите действия и политики в областта на правата на човека (2008/2031(INI)

49

2009/C 295E/16

Майчино здравеРезолюция на Европейския парламент от 4 септември 2008 г. относно майчината смъртност, в подготовка на срещата на високо равнище на ООН относно Целите на хилядолетието за развитие на 25 септември 2008 г.

62

2009/C 295E/17

Търговия с услугиРезолюция на Европейския парламент от 4 септември 2008 г. относно търговията с услуги (2008/2004(INI)

67

2009/C 295E/18

Европейска пристанищна политикаРезолюция на Европейския парламент от 4 септември 2008 г. за европейска пристанищна политика (2008/2007(INI)

74

2009/C 295E/19

Товарен транспорт в ЕвропаРезолюция на Европейския парламент от 4 септември 2008 г. относно товарния транспорт в Европа (2008/2008(INI)

79

2009/C 295E/20

Средносрочен преглед на европейския план за действие в областта на околната среда и здравето 2004—2010 г.Резолюция на Европейския парламент от 4 септември 2008 г. относно средносрочния преглед на Европейския план за действие в областта на околната среда и здравето 2004—2010 г. (2007/2252(INI)

83

2009/C 295E/21

Преврат в МавританияРезолюция на Европейския парламент от 4 септември 2008 г. относно преврата в Мавритания

89

2009/C 295E/22

ИранРезолюция на Европейския парламент от 4 септември 2008 г. относно екзекуциите в Иран

92

2009/C 295E/23

Убийства на албиноси в ТанзанияРезолюция на Европейския парламент от 4 септември 2008 г. относно убийствата на албиноси в Танзания

94

 

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейски парламент

 

Вторник, 2 септември 2008 г.

2009/C 295E/24

Председателите на подкомисии (тълкуване на член 182)Решение на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. относно тълкуването на член 182 от правилника за дейността на ЕП относно председателите на подкомисии

97

 

 

Европейски парламент

 

Вторник, 2 септември 2008 г.

2009/C 295E/25

Създаване на програма „Младежта в действие“ (2007—2013 г.) ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1719/2006/ЕО за създаване на програма „Младежта в действие“ за периода 2007—2013 г. (COM(2008)0056 — C6-0057/2008—2008/0023(COD)

98

P6_TC1-COD(2008)0023
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 2 септември 2008 г. с оглед приемането на Решение № …/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1719/2006/ЕО за създаване на програма „Младежта в действие“ за периода 2007—2013 г.

98

2009/C 295E/26

Създаване на програма „Култура“ (2007—2013 г.) ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1855/2006/EО относно създаване на програма „Култура“ (2007—2013 г.) (COM(2008)0057 — C6-0058/2008—2008/0024(COD)

99

P6_TC1-COD(2008)0024
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 2 септември 2008 г. с оглед приемането на Решение №…/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1855/2006/EО за създаване на програма „Култура“ (2007—2013 г.)

99

2009/C 295E/27

Насърчаване на активното европейско гражданство (2007—2013 г.) ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1904/2006/ЕО относно създаване на програмата „Европа за гражданите“ за периода 2007—2013 г. за насърчаване на активното европейско гражданство (COM(2008)0059 — C6-0060/2008—2008/0029(COD)

100

P6_TC1-COD(2008)0029
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 2 септември 2008 г. с оглед приемането на Решение № …/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1904/2006/ЕО относно създаване на програмата „Европа за гражданите“ за периода 2007—2013 г. за насърчаване на активното европейско гражданство

100

2009/C 295E/28

Програма за действие за обучение през целия живот ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1720/2006/ЕО за създаване на Програма за действие за обучение през целия живот (COM(2008)0061 — C6-0064/2008—2008/0025(COD)

101

P6_TC1-COD(2008)0025
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 2 септември 2008 г. с оглед приемането на Решение №…/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1720/2006/ЕО за създаване на Програма за действие за обучение през целия живот

101

2009/C 295E/29

Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Узбекистан *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. относно предложението за решение на Съвета и на Комисията относно сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз (COM(2007)0117 — C6-0213/2008—2007/0044(CNS)

102

2009/C 295E/30

Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Киргизстан *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. относно предложението за решение на Съвета и на Комисията относно сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Киргизстан, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз (COM(2007)0133 — C6-0228/2008—2007/0047(CNS)

102

2009/C 295E/31

Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Таджикистан *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. относно предложението за решение на Съвета и на Комисията относно сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Таджикистан, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз (COM(2007)0143 — C6-0254/2008—2007/0050(CNS)

103

2009/C 295E/32

Откриване на самостоятелно задължение на Черна Гора във връзка с дългосрочните заеми, отпуснати на Сърбия и Черна гора (бившата Съюзна република Югославия) *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. относно предложението за решение на Съвета за откриване на самостоятелно задължение на Черна Гора и пропорционално намаляване на задължението на Сърбия във връзка с дългосрочните заеми, отпуснати от Общността на Държавния съюз на Сърбия и Черна гора (бившата Съюзна република Югославия) съгласно Решения 2001/549/ЕО и 2002/882/ЕО на Съвета (COM(2008)0228 — C6-0221/2008—2008/0086(CNS)

104

2009/C 295E/33

Изменение на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 834/2007 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти (COM(2008)0314 — C6-0219/2008—2008/0097(CNS)

104

2009/C 295E/34

Сключване от името на Европейската общност на Споразумението за риболов в южен Индийски океан *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. относно предложението за решение на Съвета относно сключването от името на Европейската общност на Споразумението за риболов в южен Индийски океан (SIOFA) (COM(2007)0831 — C6-0047/2008—2007/0285(CNS)

105

2009/C 295E/35

Проект на коригиращ бюджет № 5/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 г.Резолюция на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. относно проект на коригиращ бюджет № 5/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 г., раздел III — Комисия (11571/2008 — C6-0294/2008—2008/2161(BUD)

106

2009/C 295E/36

Европейска съдебна мрежа *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. относно инициативата на Република Словения, Република Франция, Чешката република, Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската република с оглед приемането на Решение на Съвета относно Европейската съдебна мрежа (5620/2008 — C6-0074/2008—2008/0802(CNS)

107

2009/C 295E/37

Прилагане на принципа за взаимно признаване на съдебни решения по наказателни дела *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. относно инициативата на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия с оглед приемането на Рамково решение на Съвета относно изпълнението на задочно постановени решения и за изменение на Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки, Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции, Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета за прилагане на принципа за взаимно признаване на решения за конфискация и Рамково решение 2008/…/ПВР относно прилагането на принципа за взаимно признаване на съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат наказания лишаване от свобода или мерки, изискващи лишаване от свобода, за целите на тяхното изпълнение в Европейския съюз (5598/2008 — C6-0075/2008—2008/0803(CNS)

120

2009/C 295E/38

Използване на Визовата информационна система (ВИС) съгласно Кодекса на шенгенските граници ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 562/2006 по отношение на използването на Визовата информационна система (ВИС) съгласно Кодекса на шенгенските граници (COM(2008)0101 — C6-0086/2008—2008/0041(COD)

148

P6_TC1-COD(2008)0041
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 2 септември 2008 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2009 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 562/2006 по отношение на използването на Визовата информационна система (ВИС) съгласно Кодекса на шенгенските граници

148

2009/C 295E/39

Укрепване на Евроюст *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. относно инициативата на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция с оглед на приемане на решение на Съвета за укрепване на Евроюст и за изменение на Решение 2002/187/ПВР (5613/2008 — C6-0076/2008—2008/0804(CNS)

149

 

Сряда, 3 септември 2008 г.

2009/C 295E/40

Класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 3 септември 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, и за изменение на Директива 67/548/ЕИО и на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (COM(2007)0355 — C6-0197/2007—2007/0121(COD)

163

P6_TC1-COD(2007)0121
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 3 септември 2008 г. с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006

163

2009/C 295E/41

Класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси (за изменение на Директиви 76/768/ЕИО, 88/378/ЕИО, 1999/13/ЕО и Директиви 2000/53/ЕО, 2002/96/ЕО и 2004/42/ЕО на Съвета) ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 3 септември 2008 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 76/768/ЕИО, 88/378/ЕИО, 1999/13/ЕО и Директиви 2000/53/ЕО, 2002/96/ЕО и 2004/42/ЕО на Съвета с цел адаптирането им към Регламент (ЕО) № … относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и за изменение на Директива 67/548/ЕИО и Регламент (ЕО) № 1907/2006 (COM(2007)0611 — C6-0347/2007—2007/0212(COD)

164

P6_TC1-COD(2007)0212
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 3 септември 2008 г. с оглед приемането на Директива 2008/…/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 76/768/ЕИО, 88/378/ЕИО, 1999/13/ЕО на Съвета и директиви 2000/53/ЕО, 2002/96/ЕО и 2004/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с оглед адаптирането им към Регламент (ЕО) № … относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси

164

2009/C 295E/42

Класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси (за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004) ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 3 септември 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 с цел да се адаптира към Регламент (ЕО) № … относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, и за изменение на Директива 67/548/ЕИО и Регламент (ЕО) № 1907/2006 (COM(2007)0613 — C6-0349/2007—2007/0213(COD)

165

2009/C 295E/43

Типово одобрение на превозни средства, задвижвани с водород ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 3 септември 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно типовото одобрение на превозните средства, задвижвани с водород, и за изменение на Директива 2007/46/ЕО (COM(2007)0593 — C6-0342/2007—2007/0214(COD)

165

P6_TC1-COD(2007)0214
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 3 септември 2008 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно одобрение на типа на моторни превозни средства, задвижвани с водород, и за изменение на Директива 2007/46/ЕО

166

 

Четвъртък, 4 септември 2008 г.

2009/C 295E/44

Кодекс за поведение при компютризирани системи за резервация ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 4 септември 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Кодекс за поведение при компютризирани системи за резервация (COM(2007)0709 — C6-0418/2007 — 2007/0243(COD)

167

P6_TC1-COD(2007)0243
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 4 септември 2008 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно кодекс за поведение при компютризирани системи за резервация и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2299/89

167

2009/C 295E/45

Предоставяне на гаранция от Общността на Европейската инвестиционна банка в случай на загуби по заеми и гаранции по заеми за проекти, осъществявани извън Общността *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 септември 2008 г. относно предложението за решение на Съвета относно това доколко подходящи са държавите от Централна Азия съгласно Решение 2006/1016/ЕО на Съвета за предоставяне на гаранция от Общността на Европейската инвестиционна банка в случай на загуби по заеми и гаранции по заеми за проекти, осъществявани извън Общността (COM(2008)0172 — C6-0182/2008 — 2008/0067(CNS)

168


Легенда на използваните символи

*

процедура на консултация

**I

процедура на сътрудничество, първо четене

**II

процедура на сътрудничество, второ четене

***

одобрение

***I

процедура на съвместно вземане на решение, първо четене

***II

процедура на съвместно вземане на решение, второ четене

***III

процедура на съвместно вземане на решение, трето четене

(Посочената процедура се базира на предложеното от Комисията правно основание)

Политически изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▐ .

Технически поправки и промени от страна на службите: нов или променен текст се обозначава с курсив; заличаванията се посочват със символа ║.

BG

 

Top