EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:284:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 284, 25 ноември 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2009.284.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 284

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 52
25 ноември 2009 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейска централна банка

2009/C 284/01

Становище на Европейската централна банка от 5 ноември 2009 година относно препоръки за решения на Съвета относно позицията, която ще бъде заета от Европейската общност по отношение на предоговарянето на паричното споразумение с Ватикана и относно позицията, която ще бъде заета от Европейската общност по отношение на предоговарянето на паричното споразумение с Република Сан Марино (CON/2009/91)

1

2009/C 284/02

Становище на Европейската централна банка от 16 ноември 2009 година относно предложение за регламент на Съвета относно установяване на истинността на евро-монетите и обработката на негодни за употреба евромонети (CON/2009/95)

6


 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2009/C 284/03

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения (1)

11

2009/C 284/04

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5663 — AVIO/SECI-E/JV) (1)

16


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2009/C 284/05

Обменен курс на еврото

17

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2009/C 284/06

Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване) (1)

18

2009/C 284/07

Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване) (1)

23


 

V   Обявления

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Комисия

2009/C 284/08

Покана за представяне на предложения по работна програма „Хора“ на Седмата рамкова програма на ЕО за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности за 2010 г.

28

2009/C 284/09

Покана за подаване на предложения в рамките на Седмата рамкова програма на Евратом за ядрени изследвания и обучение

29

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Комисия

2009/C 284/10

Известие за започване на частично междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на полиестерни щапелни влакна с произход от Република Корея

30

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

 

Комисия

2009/C 284/11

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5699 — Adecco/MPS Group) (1)

32

2009/C 284/12

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5720 — BayernLB/LBLux) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

33


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top