Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:268:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 268, 10 ноември 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2009.268.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 268

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 52
10 ноември 2009 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2009/C 268/01

Съобщение на Комисията в контекста на изпълнението на Директива 2004/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно измервателните уреди (Публикуване на позоваванията на нормативните документи, съставени от Международната организация по законова метрология (OIML), и на списъка с частите в тях, които кореспондират на съществените изисквания (в съответствие с член 16, параграф 1 от директивата))  (1)

1

2009/C 268/02

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения

13

2009/C 268/03

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения (1)

17

2009/C 268/04

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5519 — E.ON/Electrabel Acquired Assets) (1)

18

2009/C 268/05

Обяснителни бележки към Комбинираната номенклатура на Европейските общности

19


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2009/C 268/06

Обменен курс на еврото

20

2009/C 268/07

Канадски географски указания за вино, които трябва да бъдат добавени към приложение IIIб на Споразумението между Европейската общност и Канада за търговия с вино и спиртни напитки

21

2009/C 268/08

Съобщение на Комисията относно незаявени количества, които трябва да се добавят към количествата за подпериода от 1 януари 2010 г. до 31 март 2010 г. в рамките на някои открити от Общността квоти за продукти от секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин

22

2009/C 268/09

Съобщение на Комисията относно незаявени количества, които трябва да се добавят към количествата за подпериода от 1 януари 2010 г. до 31 март 2010 г. в рамките на някои открити от Общността квоти за продукти от сектора на свинското месо

23


 

V   Обявления

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

 

Комисия

2009/C 268/10

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5642 — SGGF/Trakya/SGGE) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

24


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top