Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:263:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 263, 05 ноември 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2009.263.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 263

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 52
5 ноември 2009 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2009/C 263/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5649 — RREEF FUND/ENDESA/UFG/SAGGAS) (1)

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2009/C 263/02

Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране: 1,00 % на 1 ноември 2009 година — Обменен курс на еврото

2

2009/C 263/03

Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 95/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно асансьорите(Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на директивата)  (1)

3

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2009/C 263/04

Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти, и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001

6

2009/C 263/05

Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване) (1)

11

2009/C 263/06

Известие Относно Заявление за Разрешение за Търсене на Течни и Газообразни Въглеводороди под Наименованието „Scicli“ — Италианска Република — Регион Сицилия — Регионален Съвет „Промишленост“ — Регионален департамент „Промишленост и минно дело“ — Регионално Бюро по Въглеводороди и Геотермия (U.R.I.G.)

16

2009/C 263/07

Производство по ликвидация — Решение за откриване на производство по ликвидация на Aspis Pronia Anonimi Eteria Yenikon Asfalion (Публикация съгласно член 14 от Директива 2001/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно реорганизирането и ликвидацията на застрахователните дружества)

18

2009/C 263/08

Производство по ликвидация — Решение за откриване на производство по ликвидация на Yeniki Enosi Anonimi Elliniki Eteria Yenikon Asfalion (Публикация съгласно член 14 от Директива 2001/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета година относно реорганизирането и ликвидацията на застрахователните дружества)

19

2009/C 263/09

Производство по ликвидация — Решение за откриване на производство по ликвидация на Geniki Pisti Anonimi Elliniki Eteria Yenikon Asfaliseon (Публикация съгласно член 14 от Директива 2001/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно реорганизирането и ликвидацията на застрахователните дружества)

20

2009/C 263/10

Производство по ликвидация — Решение за откриване на производство по ликвидация на G.E. Skourtis Anonimi Eteria Yenikon Asfalion (Публикация съгласно член 14 от Директива 2001/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно реорганизирането и ликвидацията на застрахователните дружества)

21

2009/C 263/11

Актуализиране на списъка на гранично-пропускателните пунктове, посочени в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ C 316, 28.12.2007 г., стр. 1; ОВ C 134, 31.5.2008 г., стр. 16; ОВ C 177, 12.7.2008 г., стр. 9; ОВ C 200, 6.8.2008 г., стр. 10; ОВ C 331, 31.12.2008 г., стр. 13; ОВ C 3, 8.1.2009 г., стр. 10; ОВ C 37, 14.2.2009 г., стр. 10; ОВ C 64, 19.3.2009 г., стр. 20; ОВ C 99, 30.4.2009 г., стр. 7; ОВ C 229, 23.9.2009 г., стр. 28)

22

2009/C 263/12

Производство по ликвидация — Решение за откриване на производство по ликвидация на Aspis Pronia Anonimi Eteria Asfaliseon Zimion (Публикация съгласно член 14 от Директива 2001/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно реорганизирането и ликвидацията на застрахователните дружества)

23


 

V   Обявления

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Комисия

2009/C 263/13

Покана за представяне на предложения TREN/G2/SUB/233-2009

24

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

 

Комисия

2009/C 263/14

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5535 — Renesas Technology/NEC Electronics) (1)

25


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top