EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:216:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 216, 10 септември 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2009.216.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 216

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 52
10 септември 2009 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2009/C 216/01

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения (1)

1

2009/C 216/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5606 — UNIQA/Veneto Banca/JV) (1)

4

2009/C 216/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5575 — ORBEO/Parts of Onecarbon) (1)

4


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2009/C 216/04

Обменен курс на еврото

5

 

Европейски инвестиционен фонд

2009/C 216/05

Решение на общото събрание от 30 ноември 2007 година за промяна на устава на Европейския инвестиционен фонд за привеждане в съответствие на географския обхват на операциите на фонда с тези на Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации

6


 

V   Обявления

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейски парламент

2009/C 216/06

Покана за подаване на заявления с оглед на назначаването на Европейски омбудсман

7

 

Комисия

2009/C 216/07

Програма ESPON 2013 г. — Покана за представяне на предложения и за изразяване на интерес

9

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

 

Комисия

2009/C 216/08

Държавна помощ — Белгия — Държавна помощ C 18/09 (ex N 360/09) — Рекапитализация и освобождаване от активи на KBC — Покана за представяне на мнения съгласно член 88, параграф 2 от Договора за ЕО (1)

10

2009/C 216/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5365 — IPO/EnBW/Praha/PT) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

22


 

Поправки

2009/C 216/10

Поправка на покана за изразяване на интерес, адресирана до физически лица, във връзка със създаване на база данни на потенциални независими експерти за подпомагане на службите на Комисията относно задачи, свързани с програмата за подкрепа на политиката в областта на ИКТ към РПКИ (Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации) (ОВ C 123, 5.6.2007 г.)

23

2009/C 216/11

Поправка на Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения (ОВ С 212, 5.9.2009 г.)

23


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top