Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:193:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 193, 15 август 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2009.193.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 193

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 52
15 август 2009 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд

2009/C 193/01

Последна публикация на Съда в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 180, 1.8.2009 г.

1


 

V   Обявления

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2009/C 193/02

Дело C-165/09: Преюдициално запитване, отправено от Raad van State (Нидерландия) на 4 май 2009 г. — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag, F. Pals/College van Gedeputeerde Staten van Groningen, заинтересовано трето лице: RWE Power AG

2

2009/C 193/03

Дело C-166/09: Преюдициално запитване, отправено от Raad van State (Нидерландия) на 11 май 2009 г. — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne/Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, заинтересовани трети лица: Electrabel Nederland NV и Burgemeester en Wethouders Rotterdam

3

2009/C 193/04

Дело C-167/09: Преюдициално запитване, отправено от Raad van State (Нидерландия) на 11 май 2009 г. — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne/Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, заинтересовани трети лица: E.On Benelux и Burgemeester en Wethouders Rotterdam

4

2009/C 193/05

Дело C-182/09: Преюдициално запитване, отправено от High Court of Justice in Northern Ireland, Queen's Bench Division (Обединено кралство) на 19 май 2009 г. — Seaport (NI) Limited/Department of the Environment for Northern Ireland

5

2009/C 193/06

Дело C-188/09: Преюдициално запитване, отправено от Naczelny Sąd Administracyjny (Република Полша) на 28 май 2009 г. — Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku/Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku

6

2009/C 193/07

Дело C-191/09 P: Жалба, подадена на 29 май 2009 г. от Съвета на Европейския съюз срещу решението, постановено от Първоинстанционния съд (втори състав) на 10 март 2009 г. по дело T-249/06, Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), по-рано Nikopolsky Seamless Tubes Plant „Niko Tube“ ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), по-рано Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT/Съвет на Европейския съюз

7

2009/C 193/08

Дело C-193/09 P: Жалба, подадена на 1 юни 2009 г. от Kaul GmbH срещу решението, постановено от Първоинстанционния съд (пети състав) на 25 март 2009 г. по дело T-402/07, Kaul GmbH/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП) — Bayer AG

8

2009/C 193/09

Дело C-194/09 P: Жалба, подадена на 1 юни 2009 г. от Alcoa Trasformazioni Srl срещу Решение на Първоинстанционния съд (първи състав) от 25 март 2009 г. по дело T-332/06, Alcoa Trasformazioni Srl/Комисия на Европейските общности

8

2009/C 193/10

Дело C-195/09: Преюдициално запитване, отправено от High Court of Justice (Chancery Division) (Patents Court) (Англия и Уелс) на 29 май 2009 г. — Synthon BV/Merz Pharma Gmbh & Co KG

9

2009/C 193/11

Дело C-196/09: Преюдициално запитване, отправено от Съвета по жалбите на Европейските училища на 29 май 2009 г. — Paul Miles и др., Robert Watson Mac Donald/Генерален секретар на Европейските училища

9

2009/C 193/12

Дело C-199/09: Преюдициално запитване, отправено от Augstākās tiesas Senāta (Република Латвия) на 4 юни 2009 г. — Schenker SIA/Valsts ieņēmumu dienests

10

2009/C 193/13

Дело C-200/09 P: Жалба, подадена на 27 май 2009 г. от Комисията на Европейските общности срещу решението, постановено от Първоинстанционния съд (втори състав) на 10 март 2009 г. по дело T-249/06, Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), по-рано Nikopolsky Seamless Tubes Plant „Niko Tube“ ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), по-рано Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT/Съвет на Европейския съюз

10

2009/C 193/14

Дело C-204/09: Преюдициално запитване, отправено от Bundesverwaltungsgericht (Германия) на 8 юни 2009 г. — Flachglas Torgau GmbH/Федерална република Германия

11

2009/C 193/15

Дело C-208/09: Преюдициално запитване, отправено от Verwaltungsgerichtshof (Австрия) на 10 юни 2009 г. — Ilonka Sayn-Wittgenstein

12

2009/C 193/16

Дело C-209/09: Преюдициално запитване, отправено от Korkein hallinto-oikeus (Финландия) на 10 юни 2009 г. — Lahti Energia Oy

12

2009/C 193/17

Дело C-211/09: Иск, предявен на 11 юни 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Република Гърция

13

2009/C 193/18

Дело C-214/09 P: Жалба, подадена на 12 юни 2009 г. от Anheuser-Busch, Inc. срещу решението, постановено от Първоинстанционния съд (първи състав) на 25 март 2009 г. по дело T-191/07, Anheuser-Busch, Inc./Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, модели и дизайни) (СХВП), Budějovický Budvar, národní podnik

13

2009/C 193/19

Дело C-215/09: Преюдициално запитване, отправено от Markkinaoikeus (Финландия) на 15 юни 2009 г. — Mehiläinen Oy, Suomen Terveystalo Oyj/Oulun kaupunki

14

2009/C 193/20

Дело C-220/09: Иск, предявен на 16 юни 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Република Малта

15

 

Първоинстанционен съд

2009/C 193/21

Дело T-259/05: Решение на Първоинстанционния съд от 1 юли 2009 г. — Испания/Комисия (ФЕОГА — Секция „Гарантиране“ — Изключване от финансиране от страна на Общността на разходи — Памуково влакно — Хмел — Банани — Доклад на ОЛАФ — Доклад на Сметната палата — Двустранно заседание, посочено в член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1663/95 — Съществено процесуално нарушение — Злоупотреба — Наличие на финансова вреда за ФЕОГА)

16

2009/C 193/22

Дело T-435/05: Решение на Първоинстанционния съд от 30 юни 2009 г. — Danjaq/СХВП — Mission Productions (Dr. No) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността Dr. No — Възражение на притежателя на нерегистрираните словни марки и на знаците Dr. No и Dr. NO — Неизпълнение на условието за по-ранни марки — Липса на отличителен знак, използван в процеса на търговия — Член 8, параграф 1, букви а) и б), параграф 2, буква в) и параграф 4 от Регламент (ЕО) № 40/94 [впоследствие член 8, параграф 1, букви а) и б), параграф 2, буква в) и параграф 4 от Регламент (ЕО) № 207/2009] — Задължение за мотивиране — Член 73 от Регламент № 40/94 [впоследствие член 75 от Регламент (ЕО) № 207/2009)

16

2009/C 193/23

Съединени дела T-273/06 и Т-297/06: Решение на Първоинстанционния съд от 1 юли 2009 г. — ISD Polska и др./Комисия (Държавни помощи — Схема за помощи за преструктуриране, предоставени от Република Полша на производител на стомана — Решение, с което помощите се обявяват за отчасти несъвместими с общия пазар и се разпорежда възстановяването им — Протокол № 8 за преструктурирането на полската стоманодобивна индустрия — Жалба за отмяна — Процесуална легитимация — Срок за обжалване — Допустимост — Оправдани правни очаквания — Член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 659/1999 — Лихвен процент, приложим за връщането на несъвместима помощ — Задължение за тясно сътрудничество с държавата-членка — Сложен лихвен процент — Член 9, параграф 4 и член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 794/2004])

17

2009/C 193/24

Дело T-288/06: Решение на Първоинстанционния съд от 1 юли 2009 г. — Regionalny Fundusz Gospodarczy/Комисия (Държавни помощи — Схема за помощи за преструктуриране, предоставени от Република Полша на производител на стомана — Решение, с което помощите се обявяват за отчасти несъвместими с общия пазар и се разпорежда възстановяването им — Протокол № 8 за преструктурирането на полската стоманодобивна индустрия — Лихвен процент, приложим за връщането на несъвместима помощ — Задължение за тясно сътрудничество с държавата-членка — Член 9, параграф 4 и член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 794/2004)

17

2009/C 193/25

Дело T-291/06: Решение на Първоинстанционния съд от 1 юли 2009 г. — Operator ARP/Комисия (Държавни помощи — Схема за помощи за преструктуриране, предоставени от Република Полша на производител на стомана — Решение, с което помощите се обявяват за отчасти несъвместими с общия пазар и се разпорежда възстановяването им — Протокол № 8 за преструктурирането на полската стоманодобивна индустрия — Жалба за отмяна — Правен интерес — Допустимост — Понятие за получател — Член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 659/1999)

18

2009/C 193/26

Дело T-24/07: Решение на Първоинстанционния съд от 1 юли 2009 г. — ThyssenKrupp Stainless/Комисия (Конкуренция — Картели — Плосковалцувани продукти от неръждаема стомана — Решение, с което в съответствие с Регламент (ЕО) № 1/2003 се констатира нарушение на член 65 ВС след изтичането на срока на действие на Договора за ЕОВС — Надбавки за легиращи материали — Компетентност на Комисията — Вменимост на неправомерното поведение — Сила на пресъдено нещо — Право на защита — Достъп до преписката — Погасителна давност — Принцип non bis in idem — Сътрудничество по време на административното производство)

18

2009/C 193/27

Съединени дела T-81/07, T-82/07 и T-83/07: Решение на Първоинстанционния съд от 1 юли 2009 г. — KG Holding и др./Комисия (Държавни помощи — Помощ за преструктуриране, предоставена от нидерландските власти на KG Holding NV — Решение, с което помощта се обявява за несъвместима с общия пазар и се разпорежда възстановяването ѝ — Жалба за отмяна — Частична недопустимост — Възстановяване на помощта от предприятията бенефициери, обявени в несъстоятелност — Насоки на Общността за държавните помощи за оздравяване и за преструктуриране на предприятия в затруднение)

19

2009/C 193/28

Дело T-414/07: Решение на Първоинстанционния съд от 2 юли 2009 г. — Euro-Information/СХВП (Изображение на ръка, която държи карта с три триъгълника) („Марка на Общността — Заявка за фигуративна марка на Общността, която изобразява ръка, държаща карта с три триъгълника — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)“)

19

2009/C 193/29

Дело T-419/07: Решение на Първоинстанционния съд от 1 юли 2009 г. — Okalux/СХВП — Messe Düsseldorf (OKATECH) (Марка на Общността — Процедура по отмяна — Словна марка на Общността OKATECH — Частична отмяна — Срок за обжалване — Членове 57 и 77 от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем членове 58 и 80 от Регламент (ЕО) № 207/2009) — Принципи на защита на оправданите правни очаквания и на правната сигурност — Право на изслушване)

20

2009/C 193/30

Дело T-444/07: Решение на Първоинстанционния съд от 30 юни 2009 г. — CPEM/Комисия (ЕСФ — Отменяне на финансова помощ — Доклад на OLAF)

20

2009/C 193/31

Дело T-16/08: Решение на Първоинстанционния съд от 1 юли 2009 г. — Perfetti Van Melle/СХВП — Cloetta Fazer (CENTER SHOCK) (Марка на Общността — Процедура за обявяване на недействителност — Словна марка на Общността CENTER SHOCK — По-ранни национални словни марки CENTER — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) и член 52, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 40/94 [понастоящем член 8, параграф 1, буква б) и член 53, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 207/2009])

20

2009/C 193/32

Дело T-311/08: Решение на Първоинстанционния съд от 2 юли 2009 г. — Fitoussi/СХВП — Loriot (IBIZA REPUBLIC) (Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „IBIZA REPUBLIC“ — По-ранна национална фигуративна марка, представляваща петолъчна звезда, заобиколена от окръжност — Абсолютно основание за отказ — Липса на вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 [понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009])

21

2009/C 193/33

Дело T-258/04: Определение на Първоинстанционния съд от 10 юни 2009 г. — Полша/Комисия (Жалба за отмяна — Преходни мерки, които трябва да бъдат приети поради присъединяването на нови държави—членки — Регламент (ЕО) № 60/2004 за определяне на преходни мерки в сектора на захарта — Срок за обжалване — Начален момент — Закъснение — Недопустимост)

21

2009/C 193/34

Дело T-524/08: Определение на Първоинстанционния съд от 2 юни 2009 г. — AVLUX/Парламент (Жалба за отмяна — Обществени поръчки за услуги — Процедура за възлагане на обществена поръчка за обновяването и разширението на сграда Конрад Аденауер в Люксембург — Отхвърляне на офертата на един оферент — Отмяна на процедурата за възлагане на обществената поръчка — Липса на основание за постановяване на решение по същество)

22

2009/C 193/35

Дело T-550/08 R: Определение на председателя на Първоинстанционния съд от 30 юни 2009 г. — Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen/Комисия (Обезпечително производство — Решение на Комисията, с което се налага глоба — Молба за спиране на изпълнението и за постановяване на временни мерки (връщане на вече платената глоба и отказ от банкова гаранция) — Липса на fumus boni juris и на неотложност)

22

2009/C 193/36

Дело T-173/09 R: Определение на председателя на Първоинстанционния съд от 8 юни 2009 г. — Z/Комисия (Обезпечително производство — Достъп на трето заинтересовано лице до решение на Комисията, с което се налага глоба и което все още не е публикувано — Молба за допускане на обезпечение — Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество — Липса на неотложност)

22

2009/C 193/37

Дело T-184/09: Жалба, подадена на 14 май 2009 г. — Република Гърция/Комисия

23

2009/C 193/38

Дело T-212/09: Жалба, подадена на 2 юни 2009 г. — Дания/Комисия

23

2009/C 193/39

Дело T-226/09: Жалба, подадена на 9 юни 2009 г. — British Telecommunications/Комисия на Европейските общности

24

2009/C 193/40

Дело T-227/09: Жалба, подадена на 10 юни 2009 г. — Feng Shen Technology/СХВП — Majtczak (FS)

24

2009/C 193/41

Дело T-230/09: Жалба, подадена на 10 юни 2009 г. — BT Pension Scheme Trustees/Комисия

25

2009/C 193/42

Дело T-236/09: Жалба, подадена на 8 юни 2009 г. — Evropaïki Dynamiki/Комисия

26

2009/C 193/43

Дело T-237/09: Жалба, подадена на 17 юни 2009 г. — Région Wallonne/Комисия

27

2009/C 193/44

Дело T-238/09: Жалба, подадена на 23 юни 2009 г. — Sniace/Комисия

28

2009/C 193/45

Дело T-239/09 P: Жалба, подадена на 16 юни 2009 г. от Luigi Marcuccio срещу Определение от 31 март 2009 г. на Съда на публичната служба по дело F-146/07, Marcuccio/Комисия

28

2009/C 193/46

Дело T-244/09: Жалба, подадена на 22 юни 2009 г. — Accenture Global Services/СХВП — Silver Creek Properties (acsensa)

29

2009/C 193/47

Дело T-245/09: Жалба, подадена на 24 юни 2009 г. — Shell Hellas/Комисия

29

2009/C 193/48

Дело T-246/09: Иск, предявен на 29 юни 2009 г. — Insula/Комисия

30

2009/C 193/49

Дело T-250/09: Жалба, подадена на 23 юни 2009 г. — Cesea Group/СХВП — Mangini & C. (mangiami)

31

2009/C 193/50

Дело T-251/09: Жалба, подадена на 26 юни 2009 г. — Société des Pétroles Shell/Комисия

32

2009/C 193/51

Дело T-255/09: Жалба, подадена на 30 юни 2009 г. — Caixa Geral de Depósitos/СХВП — Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona („la Caixa“)

32

2009/C 193/52

Дело T-218/08: Определение на Първоинстанционния съд от 26 юни 2009 г. — Lemans/СХВП — Turner (ICON)

33

2009/C 193/53

Дело T-389/08: Определение на Първоинстанционния съд от 26 юни 2009 г. — Lemans/СХВП — Turner (ICON)

33

2009/C 193/54

Дело T-435/08: Определение на Първоинстанционния съд от 25 юни 2009 г. — Tokita Management Service/СХВП — Eminent Food (Tomatoberry)

33

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2009/C 193/55

Дело F-39/07: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 6 май 2009 г. — Campos Valls/Съвет (Публична служба — Длъжностни лица — Наемане на работа — Назначаване — Длъжност на началник на отдел — Отхвърляне на кандидатурата на жалбоподателя — Изисквания, предвидени в обявата за свободно работно място — Явна грешка в преценката)

34

2009/C 193/56

Дело F-137/07: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 6 май 2009 г. — Sergio и др./Комисия (Публична служба — Права и задължения — Синдикална свобода — Меморандум за разбирателство Комисия — синдикални и професионални организации — Индивидуални решения за командироване/освобождаване от длъжност, основани на меморандум — Увреждащ акт — Процесуална легитимация — Длъжностно лице, действащо в качеството си на частно лице, а не за сметка на синдикална организация — Недопустимост — Уведомяване на адвоката на жалбоподателите за отхвърлянето на жалбата — Момент, от който започва да тече срокът за обжалване)

34

2009/C 193/57

Дело F-43/08: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 18 юни 2009 г. — Spee/Европол (Публична служба — Служители на Европол — Свободна длъжност — Процедура за подбор)

35

2009/C 193/58

Дело F-72/08: Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 11 юни 2009 г. — Ketselidis/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Жалба — Предварителна жалба по административен ред — Отговор за изчакване — Извинима грешка — Липса — Мълчалив отказ — Просрочена жалба — Недопустимост — Решение на общностна юрисдикция — Съществено ново обстоятелство — Липса)

35

2009/C 193/59

Дело F-81/08: Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 11 юни 2009 г. — Ketselidou/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Жалба — Решение на общностна юрисдикция — Съществено ново обстоятелство — Липса)

35

2009/C 193/60

Дело F-61/09: Жалба, подадена на 25 юни 2009 г. — Strack/Комисия

36

2009/C 193/61

Дело F-62/09: Жалба, подадена на 26 юни 2009 г. — Strack/Комисия

36

2009/C 193/62

Съединени дела F-14/05 и F-20/05: Определение на Съда на публичната служба от 18 юни 2009 г. — Albert-Bousquet и др. и Johansson и др./Комисия

37

2009/C 193/63

Дело F-21/05: Определение на Съда на публичната служба от 18 юни 2009 г. — De Geest/Съвет

37

2009/C 193/64

Дело F-38/05: Определение на Съда на публичната служба от 18 юни 2009 г. — Delplancke и Governatori/Комисия

37

2009/C 193/65

Дело F-49/05: Определение на Съда на публичната служба от 18 юни 2009 г. — Bethuyne и др./Комисия

37

2009/C 193/66

Дело F-80/05: Определение на Съда на публичната служба от 18 юни 2009 г. — De Geest/Съвет

37


BG

 

Top