EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:192:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 192, 15 август 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2009.192.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 192

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 52
15 август 2009 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски надзорен орган за защита на данните

2009/C 192/01

Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните относно препоръката за pегламент на Съвета за изменение на регламент (ЕО) № 2533/98 от 23 ноември 1998 година относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка

1

2009/C 192/02

Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно стандартите за качество и безопасност на човешките органи, предназначени за трансплантация

6


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2009/C 192/03

Обменен курс на еврото

14

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2009/C 192/04

Извлечение от решението относно Banco Privado Português, S.A., в съответствие с разпоредбите на член 3 от Директива 2001/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оздравяването и ликвидацията на кредитни институции (Директива 2001/24/ЕО)

15

2009/C 192/05

Извлечение от решението относно Kaupthing Bank hf. в съответствие с Директива 2001/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 април 2001 година относно оздравяването и ликвидацията на кредитни институции

16


 

V   Обявления

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

 

Комисия

2009/C 192/06

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5603 — ENI/TEC) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

18

2009/C 192/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5609 — ISP/RDM/Manucor) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

19

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Комисия

2009/C 192/08

Известие на вниманието на лицата и правните субекти, добавени към списъците, предвидени в членове 11 и 15 от Регламент (ЕО) № 194/2008 на Съвета за подновяване и по-нататъшно засилване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар, по силата на Регламент (ЕО) № 747/2009 на Комисията

20


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top