Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:167:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 167, 18 юли 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2009.167.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 167

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 52
18 юли 2009 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд

2009/C 167/01

Последна публикация на Съда в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 153, 4.7.2009 г.

1


 

V   Обявления

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2009/C 167/02

Дело C-214/08 P: Решение на Съда (трети състав) от 20 май 2009 г. — Philippe Guigard/Комисия на Европейските общности (Обжалване — Иск за обезщетение — Условия, при които Общността носи договорна и извъндоговорна отговорност — Член 313, параграф 2, буква к), член 314 и член 317, буква а) от Четвъртата конвенция от Ломе, ревизирана със споразумението, подписано в Мавриций)

2

2009/C 167/03

Дело C-535/08: Определение на Съда (шести състав) от 26 март 2009 г. (преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Италия) — Maria Catena Rita Pignataro/Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Catania, Ufficio Centrale Regionale per l'elezione del Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana c/o Corte d'Appello di Palermo, Assemblea Regionale Siciliana, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia, Andrea Vitale, Antonino Di Guardo, Fabio M. Mancuso (Условия за избираемост на регионални избори — Изискване за постоянно пребиваване в съответния регион — Членове 17 ЕО и 18 ЕО — Основни права — Липса на привръзка към общностното право — Явна липса на компетентност на Съда)

2

2009/C 167/04

Дело C-148/09 P: Жалба, подадена на 24 април 2009 г. (факс: 22 април 2009 г.) от Кралство Белгия срещу решението, постановено от Първоинстанционния съд (втори състав) на 10 февруари 2009 г. по дело T-388/03, Deutsche Post AG и DHL International/Комисия на Европейските общности

3

2009/C 167/05

Дело C-151/09: Преюдициално запитване, отправено от Juzgado de lo Social Único de Algeciras (Испания) на 28 април 2009 г. — Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP)/Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, María del Rosario Vecino Uribe и др. и Ministerio Fiscal

3

2009/C 167/06

Дело C-152/09: Преюдициално запитване, отправено от Verwaltungsgericht Schwerin (Германия) на 4 май 2009 г. — André Grootes/Amt für Landwirtschaft Parchim

4

2009/C 167/07

Дело C-155/09: Иск, предявен на 4 май 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Република Гърция

4

2009/C 167/08

Дело C-168/09: Преюдициално запитване, отправено от Tribunale di Milano (Италия) на 12 май 2009 г. — Flos SpA/Semeraro Casa e Famiglia SpA

5

2009/C 167/09

Дело C-172/09: Иск, предявен на 13 май 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Република Полша

5

2009/C 167/10

Дело C-174/09: Иск, предявен на 14 май 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Република Полша

6

2009/C 167/11

Дело C-183/09: Иск, предявен на 26 май 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Република Гърция

6

2009/C 167/12

Дело C-184/09: Иск, предявен на 26 май 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Испания

6

2009/C 167/13

Дело C-187/09: Иск, предявен на 26 май 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

7

2009/C 167/14

Дело C-202/09: Иск, предявен на 5 май 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Ирландия

7

2009/C 167/15

Дело C-312/08: Определение на Председателя на пети състав на Съда от 2 април 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

7

2009/C 167/16

Дело C-374/08: Определение на председателя на Съда от 8 април 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Република Унгария

8

2009/C 167/17

Дело C-418/08: Определение на председателя на Съда от 27 март 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Ирландия

8

 

Първоинстанционен съд

2009/C 167/18

Дело T-152/06: Решение на Първоинстанционния съд от 9 юни 2009 г. — NDSHT/Комисия (Жалба за отмяна — Държавни помощи — Регламент (ЕО) № 659/1999 — Жалба от конкурент — Писма на Комисията до жалбоподател — Съществуваща помощ — Акт, който не подлежи на обжалване — Недопустимост)

9

2009/C 167/19

Дело T-179/06: Решение на Първоинстанционния съд от 3 юни 2009 г. — Комисия/Burie Onderzoek en advies (Арбитражна клауза — Договори, сключени в рамките на програма RACE II и на специфична програма в областта на телематичните приложения от общ интерес — Възстановяване на част от авансово изплатените суми — Компетентност на Съда — Частична недопустимост — Принцип на добрата администрация — Насрещен иск)

9

2009/C 167/20

Дело T-189/07: Решение на Първоинстанционния съд от 3 юни 2009 г. — Frosch Touristik/СХВП — DSR touristik (FLUGBÖRSE) („Марка на Общността — Процедура за обявяване на недействителност — Словна марка на Общността „FLUGBÖRSE“ — Дата, релевантна за разглеждането на абсолютно основание за недействителност — Член 51, параграф 1, буква a) от Регламент (ЕО) № 40/94 [понастоящем член 52, параграф 1, буква a) от Регламент (ЕО) №°207/2009“)

10

2009/C 167/21

Дело T-22/07: Определение на Първоинстанционния съд от 14 май 2009 г. — US Steel Košice/Комисия (Жалба за отмяна — Държавни помощи — Акт за присъединяване — Наложени на бенефициера условия за ограничаване на неговите продажби на плосковалцувани продукти в „Разширения съюз“ — Писмо на Комисията за тълкуване на условието като приложимо към българските и румънските пазари след датата на тяхното присъединяване — Акт, който не подлежи на обжалване — Недопустимост)

10

2009/C 167/22

Дело T-372/08: Определение на Първоинстанционния съд от 20 април 2009 г. — Murnauer Markenvertrieb/СХВП — Fitne Gesundheit und Wellness (Notfall Bonbons) (Марка на Общността — Искане за обявяване на недействителност — Оттегляне на искането за обявяване на недействителност — Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество)

11

2009/C 167/23

Дело T-383/08: Определение на Първоинстанционния съд от 23 април 2009 г. — New Europe/Комисия (Недопустимост на жалбата поради липса на форма — Посочване на жалбоподателя — Частноправно юридичско лице — Упълномощаване — Явна недопустимост — Встъпване)

11

2009/C 167/24

Дело T-462/08: Определение на Първоинстанционния съд от 21 април 2009 г. — Winzer Pharma/СХВП — Alcon (OFTAL CUSI) (Марка на Общността — Отмяна на решението на апелативния състав — Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество)

11

2009/C 167/25

Дело T-159/09 R: Определение на председателя на Първоинстанционния съд от 25 май 2009 г. — Biofrescos/Комисия (Обезпечително производство — Молба за спиране на изпълнението — Подаване на молбата — Недопустимост — Финансова вреда — Липса на неотложност)

12

2009/C 167/26

Дело T-127/09: Жалба, подадена на 15 април 2009 г. — Abdulrahim/Съвет и Комисия

12

2009/C 167/27

Дело T-160/09: Жалба, подадена на 20 април 2009 г. — Winzer Pharma/СХВП — Alcon (OFTAL CUSI)

13

2009/C 167/28

Дело T-162/09: Жалба, подадена на 24 април 2009 г. — Würth и Fasteners (Shenyang)/Съвет

13

2009/C 167/29

Дело T-167/09 P: Жалба, подадена на 24 април 2009 г. от Комисия на Европейските общности срещу решението, постановено на 17 февруари 2009 г. от Съда на публичната служба по дело Liotti/Комисия, F-38/08

14

2009/C 167/30

Дело T-173/09: Жалба, подадена на 5 май 2009 г. — Z/Комисия

15

2009/C 167/31

Дело T-175/09 P: Жалба, подадена на 27 април 2009 г. от Съвета на Европейския съюз срещу решението, постановено на 17 февруари 2009 г. от Съда на публичната служба по дело F-51/08, Stols/Съвет

15

2009/C 167/32

Дело T-179/09: Жалба, подадена на 28 април 2009 г. — Dunamenti Erőmű/Комисия

16

2009/C 167/33

Дело T-189/09: Жалба, подадена на 12 май 2009 г. — Poloplast/СХВП — Polypipe Building Products (P)

17

2009/C 167/34

Дело T-190/09: Жалба, подадена на 13 май 2009 г. — Longevity Health Products/СХВП — Performing Science (5 HTP)

17

2009/C 167/35

Дело T-192/09: Жалба, подадена на 14 май 2009 г. — Amen Corner/СХВП — Comercio Electrónico Ojal (SEVE TROPHY)

18

2009/C 167/36

Дело T-194/09: Жалба, подадена на 13 май 2009 г. — Lan Airlines/СХВП — Air Nostrum (LÍNEAS AÉREAS DEL MEDITERRÁNEO LAM)

18

2009/C 167/37

Дело T-196/09: Жалба, подадена на 25 май 2009 г. — TerreStar Europe/Комисия

19

2009/C 167/38

Дело T-198/09: Жалба, подадена на 20 май 2009 г. — UOP/Комисия

19

2009/C 167/39

Дело T-200/09: Жалба, подадена на 25 май 2009 г. — Abertis Infraestructuras/Комисия

20

2009/C 167/40

Дело T-203/09: Жалба, подадена на 25 май 2009 г. — Olymp Bezner/СХВП — Bellido (Olymp)

20

2009/C 167/41

Дело T-204/09: Жалба, подадена на 25 май 2009 г. — Olymp Bezner/СХВП — Bellido (OLYMP)

21

2009/C 167/42

Дело T-207/09: Жалба, подадена на 25 май 2009 г. — El Jirari Bouzekri/СХВП — Nike International (NC NICKOL)

21

2009/C 167/43

Дело T-208/09: Жалба, подадена на 26 май 2009 г. — Mars/СХВП — Marc (MARC Marlon Abela Restaurant Corporation)

22

2009/C 167/44

Дело T-210/09: Иск, предявен на 26 май 2009 г. — Formenti Seleco/Комисия

22

2009/C 167/45

Дело T-216/09: Жалба, подадена на 27 май 2009 г. — Astrim и Elyo Italia/Комисия

23

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2009/C 167/46

Дело F-27/09: Жалба, подадена на 27 март 2009 г. — Ingo Hanschmann/Европол

25

2009/C 167/47

Дело F-28/09: Жалба, подадена на 27 март 2009 г. — Kipp/Европол

25

2009/C 167/48

Дело F-34/09: Жалба, подадена на 2 април 2009 г. — Sluiter/Европол

25

2009/C 167/49

Дело F-35/09: Жалба, подадена на 2 април 2009 г. — Visser — Fornt Raya/Европол

26

2009/C 167/50

Дело F-36/09: Жалба, подадена на 2 април 2009 г. — Armitage-Wilson/Европол

26

2009/C 167/51

Дело F-37/09: Жалба, подадена на 2 април 2009 г. — Doyle/Европол

26

2009/C 167/52

Дело F-38/09: Жалба, подадена на 2 април 2009 г. — Breige Martin/Европол

26

2009/C 167/53

Дело F-39/09: Жалба, подадена на 2 април 2009 г. — Goddijn/Европол

27

2009/C 167/54

Дело F-49/09: Жалба, подадена на 12 май 2009 г. — Wendler/Комисия

27

2009/C 167/55

Дело F-50/09: Жалба, подадена на 12 май 2009 г. — Missir Mamachi di Lusignano/Комисия

27

2009/C 167/56

Дело F-54/09: Жалба, подадена на 20 май 2009 г. — Lebedef/Комисия

28


 

Поправки

2009/C 167/57

Поправка на известие в Официален вестник по дело Т-475/08 Р (ОВ С 69, 21.3.2009 г., стр. 40)

29


BG

 

Top