Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:147:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 147, 27 юни 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2009.147.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 147

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 52
27 юни 2009 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2009/C 147/01

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения (1)

1

2009/C 147/02

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията не повдига възражения

5

2009/C 147/03

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения (1)

6

2009/C 147/04

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5508 — Soffin/Hypo Real Estate) (1)

8

2009/C 147/05

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5523 — CVC/The Belgian State/De Post-La Poste) (1)

8

2009/C 147/06

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5484 — SGL Carbon/Brembo/BCBS/JV) (1)

9

2009/C 147/07

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5320 — Almeco/Mage/Tinox) (1)

9


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2009/C 147/08

Обменен курс на еврото

10

2009/C 147/09

Становище на Консултативния комитет по сливанията представено на срещата му от 16 април 2008 г. относно проекторешение във връзка с Дело COMP/M.4956 — STX/Aker Yards — Докладчик: Обединеното кралство

11

2009/C 147/10

Окончателен доклад на служителя по излушването по дело COMP/M.4956 — STX/Aker Yards (съгласно членове 15 и 16 от Решение (2001/462/ЕО, ЕОВС) на Комисията от 23 май 2001 г. относно мандата на служителите по изслушването в някои производства по конкуренция — ОВ L 162, 19.6.2001 г., стр. 21)

13

2009/C 147/11

Резюме на решение на Комисията от 5 май 2008 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар и с действието на Споразумението за ЕИП (Дело COMP/M.4956 — STX/Aker Yards) (1)

14

2009/C 147/12

Становище на Консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение, прието на неговото 382-о заседание на 18 октомври 2004 година относно предварително проекторешение по дело COMP/F-1/38.338 — PO/Игли

19

2009/C 147/13

Становище на консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение, прието на неговото 383-о заседание на 25 октомври 2004 годинa относно предварително проекторешение по дело COMP/F-1/38.338 — PO/Игли

20

2009/C 147/14

Окончателен доклад на служителя по изслушването по производството по дело COMP/F-1/38.338 — Метални галантерийни стоки игли (съгласно член 15 от Решение 2001/462/EO, EOBC на Комисията от 23 май 2001 г. относно мандата на служителите по изслушването в някои производства по конкуренция — ОВ L 162, 19.6.2001 г., стр. 21)

21

2009/C 147/15

Резюме на решение на Комисията от 26 октомври 2004 година относно производство съгласно член 81 от Договора за ЕО (дело COMP/F-1/38.338 — PO/Игли) (нотифицирано под номер C(2004) 4221)  (1)

23


 

V   Обявления

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съвет

2009/C 147/16

Открита покана — Европейско сътрудничество в областта на научно-техническите изследвания (COST)

26

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

 

Комисия

2009/C 147/17

Предварително уведомление за концентрация (дело COMP/M.5562 — Fortis Private Equity/Kuiken) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

28


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top