Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:141:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 141, 20 юни 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2009.141.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 141

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 52
20 юни 2009 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд

2009/C 141/01

Последна публикация на Съда в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 129, 6.6.2009 г.

1


 

V   Обявления

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2009/C 141/02

Дело C-362/06 P: Решение на Съда (втори състав) от 23 април 2009 г. — Markku Sahlstedt, Juha Kankkunen, Mikko Tanner, Toini Tanner, Liisa Tanner, Eeva Jokinen, Aili Oksanen, Olli Tanner, Leena Tanner, Aila Puttonen, Risto Tanner, Tom Järvinen, Runo K. Kurko, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, MTK:n säätiö/Комисия на Европейските общности, Република Финландия, Кралство Испания (Обжалване — Опазване на естествените местообитания — Списък с територии от значение за Общността за Бореалния биогеографски регион, приет с решение на Комисията — Допустимост на жалба за отмяна, подадена от физически или юридически лица срещу това решение)

2

2009/C 141/03

Дело C-202/07 P: Решение на Съда (първи състав) от 2 април 2009 г. — France Télécom SA/Комисия на Европейските общности (Обжалване — Злоупотреба с господстващо положение — Пазар на услуги за предоставяне на достъп до високоскоростен Интернет — Хищнически цени — Възстановяване на загуби — Право на уеднаквяване)

2

2009/C 141/04

Дело C-260/07: Решение на Съда (трети състав) от 2 април 2009 г. (преюдициално запитване от Audiencia Provincial de Barcelona — Испания) — Pedro IV Servicios, S.L./Total España SA (Конкуренция — Картели — Член 81 ЕО — Договор за изключително снабдяване с моторни и други горива — Освобождаване — Регламент (ЕИО) № 1984/83 — Член 12, параграф 2 — Регламент (ЕИО) №°2790/1999 — Член 4, буква а) и член 5, буква а) — Продължителност на изключителното снабдяване — Определяне на продажната цена за потребителите)

3

2009/C 141/05

Съединени дела C-261/07 и C-299/07: Решение на Съда (първи състав) от 23 април 2009 г. (преюдициално запитване от Rechtbank van koophandel te Antwerpen — Белгия) — VTB-VAB NV (C-261/07), Galatea BVBA (C-299/07)/Total Belgium NV (C-261/07), Sanoma Magazines Belgium NV (C-299/07) (Директива 2005/29/ЕО — Нелоялни търговски практики — Национална правна уредба, забраняваща свързаните оферти към потребителите)

3

2009/C 141/06

Дело C-287/07: Решение на Съда (втори състав) от 23 април 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Белгия (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Обществени поръчки — Директива 2004/17/ЕО — Процедури за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги — Неправилно или непълно транспониране — Липса на транспониране в определения срок)

4

2009/C 141/07

Дело C-292/07: Решение на Съда (първи състав) от 23 април 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Белгия (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Обществени поръчки — Директива 2004/18/ЕО — Процедури за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги — Неправилно или непълно транспониране — Липса на транспониране в определения срок)

5

2009/C 141/08

Дело C-331/07: Решение на Съда (втори състав) от 23 април 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Република Гърция (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Законодателство в областта на фуражите и храните — Регламент (ЕО) № 882/2004 — Недостиг на персонал в службите, осъществяващи ветеринарен контрол)

5

2009/C 141/09

Съединени дела C-352/07—C-356/07, C-365/07—C-367/07 и C-400/07: Решение на Съда (четвърти състав) от 2 април 2009 г. (преюдициални запитвания от Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Италия) — A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl Laboratori Guidotti SpA, Istituto Lusofarmaco d'Italia SpA, Malesi Istituto Farmacobiologico SpA, Menarini International Operations Luxembourg SA (C-352/07)/Ministero della Salute, Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), в присъствието на: Sanofi Aventis SpA, Sanofi Aventis SpA (C-353/07)/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), IFB Stroder Srl (C-354/07)/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Schering Plough SpA (C-355/07)/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), в присъствието на: Baxter SpA, Bayer SpA (C-356/07)/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute, Simesa SpA (C-365/07)/Ministero della Salute, Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), в присъствието на: Merck Sharp & Dohme (Italia) SpA, Abbott SpA (C-366/07)/Ministero della Salute, Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Baxter SpA (C-367/07)/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), в присъствието на: Merck Sharp & Dohme (Italia) SpA и SALF SpA (C-400/07)/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute (Директива 89/105/ЕИО — Прозрачност на мерките, регулиращи цените на лекарствени продукти за употреба от човека — Член 4 — Замразяване на цените — Намаление на цените)

6

2009/C 141/10

Дело C-357/07: Решение на Съда (втори състав) от 23 април 2009 г. (преюдициално запитване от High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Обединено кралство) — TNT Post UK Ltd, The Queen/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs (Шеста директива ДДС — Случаи на освобождаване — Член 13, A, параграф 1, буква а) — Доставки на услуги, извършени от обществените пощенски служби)

7

2009/C 141/11

Дело C-373/07 P: Решение на Съда (шести състав) от 2 април 2009 г. — Mebrom NV/Комисия на Европейските общности (Обжалване — Защита на озоновия слой — Внос на метилбромид в Съюза — Отказ да се отпуснат квоти за внос за 2005 г. — Оправдани правни очаквания — Правна сигурност)

7

2009/C 141/12

Съединени дела C-378/07 и C-380/07: Решение на Съда (трети състав) от 23 април 2009 г. (преюдициално запитване от Monomeles Protodikeio Rethymnis — Гърция) — K. Angelidaki, A. Aivali, A. Vavouraki, Ch. Kaparou, M. Lioni, E. Makrygiannaki, E. Nisanaki, Ch. Panagioto, A. Pitsidianaki, M. Chalkiadaki, Ch. Chalkiadaki (C-378/07), Charikleia Giannoudi (C-379/07), Georgios Karabousanos, Sofoklis Michopoulos (C-380/07)/Nomarchiaki Aftodioikisi Rethymnis, Dimos Geropotamou (Директива 1999/70/ЕО — Клаузи 5 и 8 от Рамковото споразумение относно срочната работа — Срочни трудови договори в обществения сектор — Първи или единствен договор — Последователни договори — Еквивалентна правна мярка — Намаляване на общото ниво на закрила на работниците — Мерки за предотвратяване на злоупотреби — Санкции — Абсолютна забрана за преобразуването на срочни трудови договори в договори с неопределена продължителност в обществения сектор — Последици от неправилно транспониране на директива — Конформно тълкуване)

8

2009/C 141/13

Дело C-394/07: Решение на Съда (първи състав) от 2 април 2009 г. (преюдициално запитване от Corte d'appello di Milano — Италия) — Marco Gambazzi/DaimlerChrysler Canada Inc., CIBC Mellon Trust Company (Брюкселска конвенция — Признаване и изпълнение на решенията — Основания за отказ — Нарушение на обществения ред в държавата-членка, в която се иска признаване — Отстраняване на ответника от производството пред съдилището на държавата по произход поради неизпълнение на съдебно разпореждане)

9

2009/C 141/14

Дело C-406/07: Решение на Съда (трети състав) от 23 април 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Република Гърция (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Свобода на установяване — Свободно движение на капитали — Пряко данъчно облагане — Данъци върху дивидентите от акции на дружества — Ставка на данъка върху персоналните дружества)

10

2009/C 141/15

Дело C-415/07: Решение на Съда (втори състав) от 2 април 2009 г. (преюдициално запитване от Tribunale ordinario di Nocera Inferiore, Италия) — Lodato Gennaro & C. SpA/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), SCCI (Държавни помощи за заетост — Насоки за помощите за заетост — Насоки за национална регионална помощ — Регламент (ЕО) № 2204/2002 — Понятие „разкриване на работно място“ — Изчисление на увеличението на броя работни места)

10

2009/C 141/16

Дело C-421/07: Решение на Съда (втори състав) от 2 април 2009 г. (преюдициално запитване от Vestre Landsret — Дания) — наказателно производство срещу Frede Damgaard (Лекарствени продукти за хуманна употреба — Директива 2001/83/ЕО — Понятие за реклама — Разпространяване на информация относно лекарствен продукт от трето лице, което действа по своя инициатива)

11

2009/C 141/17

Дело C-425/07 P: Решение на Съда (трети състав) от 23 април 2009 г. — AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias AE/Комисия на Европейските общности (Обжалване — Конкуренция — Отхвърляне на оплакване от Комисията — Значителни проблеми във функционирането на общия пазар — Липса на интерес за Общността)

11

2009/C 141/18

Дело C-431/07 P: Решение на Съда (първи състав) от 2 април 2009 г. — Bouygues SA, Bouygues Télécom SA/Комисия на Европейските общности, Френска република, Orange France S.A., Société française du radiotéléphone — SFR (Обжалване — Държавни помощи — Член 88, параграф 2 ЕО — Условия за откриване на официална процедура по разследване — Сериозни затруднения — Критерии, даващи основание да се приеме наличие на държавна помощ — Държавни ресурси — Принцип на недопускане на дискриминация)

12

2009/C 141/19

Дело C-459/07: Решение на Съда (трети състав) от 2 април 2009 г. (преюдициално запитване от Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz — Австрия) — Veli Elshani/Hauptzollamt Linz (Митнически кодекс на Общността — Член 202 и член 233, първа алинея, буква г) — Възникване на митническо задължение — Неправомерно въвеждане на стоки — Задържане заедно с отнемане — Погасяване на митническо задължение — Момент, в който трябва да се извърши задържането)

12

2009/C 141/20

Дело C-460/07: Решение на Съда (трети състав) от 23 април 2009 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof — Австрия) — Sandra Puffer/Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz (Шеста директива ДДС — Член 17, параграфи 2 и 6 — Право на приспадане на данъка по получени доставки — Разходи за построяването на сграда, включена в предприятието на данъчнозадължено лице — Член 6, параграф 2 — Използване на част от сградата за лични нужди — Финансово предимство в сравнение с данъчно незадължените лица — Равно третиране — Държавна помощ на основание член 87 ЕО — Изключване на правото на приспадане)

13

2009/C 141/21

Дело C-509/07: Решение на Съда (първи състав) от 23 април 2009 г. (преюдициално запитване от Tribunale di Bergamo — Италия) — Luigi Scarpelli/NEOS Banca SpA (Директива 87/102/ЕИО — Защита на потребителите — Потребителски кредит — Неизпълнение на договор за продажба)

13

2009/C 141/22

Дело C-523/07: Решение на Съда (трети състав) от 2 април 2009 г. (преюдициално запитване от Korkein hallinto-oikeus — Финландия) — производството, образувано по инициатива на A (Съдебно сътрудничество по граждански дела — Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност — Регламент (ЕО) № 2201/2003 — Материален обхват — Понятие за „граждански дела“ — Решение относно поемането на грижи и настаняването на деца извън семейството — Обичайно пребиваване на детето — Охранителни мерки — Компетентност)

14

2009/C 141/23

Дело C-533/07: Решение на Съда (четвърти състав) от 23 април 2009 г. (преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof — Австрия) — Falco Privatstiftung, Thomas Rabitsch/Gisela Weller-Lindhorst (Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела — Регламент (ЕО) № 44/2001 — Специална компетентност — Член 5, точка 1, буква а) и буква б), второ тире — Понятие за предоставяне на услуги — Отстъпване на права върху интелектуална собственост)

15

2009/C 141/24

Дело C-544/07: Решение на Съда (трети състав) от 23 април 2009 г. (преюдициално запитване от Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu — Република Полша) — Uwe Rüffler/Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu (Член 18 ЕО — Законодателство в областта на данъка върху дохода — Намаляване на данъка върху дохода в зависимост от здравноосигурителните вноски, направени в държавата-членка на облагане — Отказ да се предостави намаляване в зависимост от вноските, направени в други държави-членки)

15

2009/C 141/25

Дело C-59/08: Решение на Съда (първи състав) от 23 април 2009 г. (преюдициално запитване от Cour de cassation — Франция) — Copad SA/Christian Dior couture SA, Vincent Gladel, действащ в качеството на синдик на Société industrielle lingerie (SIL), Société industrielle lingerie (SIL) (Директива 89/104/ЕИО — Право относно марките — Изчерпване на правата на притежателя на марката — Лицензионен договор — Продажба на стоки, носещи марката, в нарушение на разпоредба на лицензионния договор — Липса на съгласие на притежателя на марката — Продажба на търговци на стоки с намалени цени — Засягане на добрата репутация на марката)

16

2009/C 141/26

Дело C-74/08: Решение на Съда (четвърти състав) от 23 април 2009 г. (преюдициално запитване от Nógrád Megyei Bíróság — Република Унгария) — PARAT Automotive Cabrio Textiltetöket Gyártó Kft./Adó- és Pénzügyi Ellenörzési Hivata Hatósági Föosztály Észak-magyarországi Kihelyezett Hatósági Osztály (Шеста директива ДДС — Присъединяване на нова държава-членка — Данък при субсидирана покупка на стоки за оборудване — Право на приспадане — Изключения, предвидени от национална правна уредба към момента на влизане в сила на Шеста директива — Възможност за държавите-членки да запазят в сила изключения)

16

2009/C 141/27

Дело C-83/08: Решение на Съда (четвърти състав) от 2 април 2009 г. (преюдициално запитване от Thüringer Finanzgericht, Gotha — Германия) — Glückauf Brauerei GmbH/Hauptzollamt Erfurt (Хармонизиране на структурата на акцизите — Директива 92/83/ЕИО — Член 4, параграф 2 — Малка пивоварна, правно и икономически независима от която и да е друга пивоварна — Критерии за правна и икономическа независимост — Възможност да се търпи непряко въздействие)

17

2009/C 141/28

Дело C-134/08: Решение на Съда (пети състав) от 2 април 2009 г. (преюдициално запитване от Bundesfinanzhof — Германия) — Hauptzollamt Bremen/J.E. Tyson Parketthandel GmbH hanse j. (Регламент (ЕО) № 2193/2003 — Допълнителни мита върху вноса на някои продукти с произход от Съединените американски щати — Приложно поле ratione temporis — Член 4, параграф 2 — Продукти, изнесени след влизането в сила на посочения регламент, но за които може да се докаже, че вече са се намирали на път към Общността към датата на първото прилагане на посочените мита — Данъчно облагане)

17

2009/C 141/29

Дело C-139/08: Решение на Съда (трети състав) от 2 април 2009 г. (преюдициално запитване от Oberlandesgericht Karlsruhe — Германия — наказателно производство срещу Rafet Kqiku (Визи, убежище, имиграция — Гражданин на трета държава, който има швейцарско разрешение за пребиваване — Влизане и пребиваване на територията на държава-членка с цел, различна от транзитно преминаване — Липса на виза)

18

2009/C 141/30

Дело C-167/08: Решение на Съда (първи състав) от 23 април 2009 г. (преюдициално запитване от Hof van Cassatie van België — Белгия) — Draka NK Cables Ltd, AB Sandvik international, VO Sembodja BV, Parc Healthcare International Limited/Omnipol Ltd (Съдебно сътрудничество по граждански дела — Регламент (ЕО) № 44/2001 — Член 43, параграф 1 — Съдебна компетентност и изпълнение на съдебни решения — Понятие за страна)

18

2009/C 141/31

Дело C-321/08: Решение на Съда (осми състав) от 23 април 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Испания (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2005/29/ЕО — Нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар — Липса на транспониране в определения срок)

19

2009/C 141/32

Дело C-401/08: Решение на Съда (седми състав) от 2 април 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Република Австрия (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 96/82/ЕО — Опасности от големи аварии, които включват опасни вещества — Член 11, параграф 1, буква в) — Съставяне на планове за извънредни ситуации извън предприятията относно мерките, които се вземат извън тях — Липса на транспониране в определения срок)

19

2009/C 141/33

Дело C-493/08: Решение на Съда (осми състав) от 23 април 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Република Гърция (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2005/56/ЕО — Презгранични сливания на дружества с ограничена отговорност — Липса на транспониране в определения срок)

20

2009/C 141/34

Дело C-525/06: Определение на Съда (втори състав) от 24 март 2009 г. (преюдициално запитване от Rechtbank van koophandel Hasselt — Белгия) — NV de Nationale Loterij/BVBA Customer Service Agency (Обжалване на решение, с което се отправя преюдициално запитване — Въззивна юрисдикция, която сама разрешава спора в главното производство — Липса на основание за даване на отговор)

20

2009/C 141/35

Дело C-374/07 P: Определение на Съда от 20 януари 2009 г. — Mebrom NV/ Комисия на Европейските общности (Обжалване — Извъндоговорна отговорност на Комисията — Сигурна и действителна вреда — Изопачаване на фактите и доказателствата — Тежест на доказване)

20

2009/C 141/36

Дело C-38/08 P: Определение на Съда от 20 януари 2009 г. — Jörn Sack/Комисия на Европейските общности (Обжалване — Публична служба — Заплата — Неприлагане на предвиденото за началници на отдели увеличение на заплатата при повишаване спрямо правен съветник със степен A*14 — Принцип на равно третиране)

21

2009/C 141/37

Дело C-90/08 P: Определение на Съда (осми състав) от 5 март 2009 г. — K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни), Natália Cristina Lopes de Almeida Cunha, Cláudia Couto Simões, Marly Lima Jatobá (Обжалване — Марка на Общността — Заявка за регистрация на фигуративната марка на Общността „CORPO LIVRE“ — Възражение на притежателя на по-ранните национални и международни словни марки „LIVRE“ — Късно представяне на доказателства за използване на по-ранни марки — Отхвърляне на възражението)

21

2009/C 141/38

Дело C-251/08 P: Жалба, подадена на 3 юни 2008 г. от г-н Ammayappan Ayyanarsamy срещу определението, постановено от Първоинстанционния съд (пети състав) на 1 април 2008 г. по дело T-412/07, Ammayappan Ayyanarsamy/Комисия на Европейските общности и Федерална република Германия

22

2009/C 141/39

Дело C-387/08 P: Жалба, подадена на 27 август 2008 г. от VDH Projektentwicklung GmbH и Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH срещу Определение на Първоинстанционния съд (втори състав) от 25 юни 2008 г. по дело T-185/08, VDH Projektentwicklung GmbH и Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH/Комисия на Европейските общности

22

2009/C 141/40

Дело C-104/09: Преюдициално запитване, отправено от Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Испания) на 19 март 2009 г. — Pedro Manuel Roca Álvarez/Sesa Start España ETT SA

22

2009/C 141/41

Дело C-106/09 P: Жалба, подадена на 18 март 2009 г. от Комисията на Европейските общности срещу решението, постановено от Първоинстанционния съд (трети разширен състав) на 18 декември 2008 г. по съединени дела T-211/04 и Т-215/04, Government of Gibraltar и Обединено кралство/Комисия на Европейските общности

22

2009/C 141/42

Дело C-107/09 P: Жалба, подадена на 20 март 2009 г. от Кралство Испания срещу решението, постановено от Първоинстанционния съд (трети разширен състав) на 18 декември 2008 г. по дело T-211/04, Government of Gibraltar и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия/Комисия на Европейските общности

23

2009/C 141/43

Дело C-108/09: Преюдициално запитване, отправено от Baranya Megyei Bíróság (Република Унгария) на 23 март 2009 г. — Ker-Optika Bt./ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete

24

2009/C 141/44

Дело C-109/09: Преюдициално запитване, отправено от Bundesarbeitsgericht (Германия) на 23 март 2009 г. — Deutsche Lufthansa AG/Gertraud Kumpan

25

2009/C 141/45

Дело C-111/09: Преюдициално запитване, отправено от Okresní soud на Cheb (Чешка република) на 23 март 2009 г. — Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group/Michal Bilas

25

2009/C 141/46

Дело C-115/09: Преюдициално запитване, отправено от Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Германия) на 27 март 2009 г. — Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V./Bezirksregierung Arnsberg

26

2009/C 141/47

Дело C-117/09 P: Жалба, подадена на 31 март 2009 г. от Kronoply GmbH, по-рано Kronoply GmbH & Co.KG, срещу решението, постановено от Първоинстанционния съд (пети състав) на 14 януари 2009 г. по дело T-162/06, Kronoply GmbH & Co.KG/Комисия на Европейските общности

26

2009/C 141/48

Дело C-118/09: Преюдициално запитване, отправено от Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission (Австрия) на 1 април 2009 г. — Mag. lic. Robert Koller/Rechtsanwaltsprüfungskommission beim Oberlandesgericht Graz

28

2009/C 141/49

Дело C-119/09: Преюдициално запитване, отправено от Conseil d'État (France) на 1 април 2009 г. — Société fiduciaire nationale d'expertise comptable/Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique

28

2009/C 141/50

Дело C-120/09: Иск, предявен на 1 април 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Белгия

28

2009/C 141/51

Дело C-121/09: Иск, предявен на 1 април 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Италианска република

29

2009/C 141/52

Дело C-122/09: Преюдициално запитване, отправено от Symvoulio tis Epikrateias (Гърция), на 2 април 2009 година — „Enosi Efopliston Aktoploïas“, „ANEK“, „Minoïkes Grammes“, „N.E.Lesbou“, „Blue Star Ferries“/Ypourgos Emborikis Naftilias

30

2009/C 141/53

Дело C-125/09: Иск, предявен на 2 април 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Република Кипър

31

2009/C 141/54

Дело C-126/09: Иск, предявен на 3 април 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Великото херцогство Люксембург

31

2009/C 141/55

Дело C-127/09: Преюдициално запитване, отправено от Oberlandesgerichts Nürnberg (Германия) на 6 април 2009 г. — Coty Prestige Lancaster Group GmbH/Simex Trading AG

32

2009/C 141/56

Дело C-136/09: Преюдициално запитване, отправено от Areios Pagos (Гърция) на 10 април 2009 г. — Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon/DIVANI AKROPOLIS Anonymi Xenodochiaki kai Touristiki Etairia

32

2009/C 141/57

Дело C-137/09: Преюдициално запитване, отправено от Raad van State (Нидерландия) на 15 април 2009 г. — 1. M.M. Josemans и 2. Burgemeester van Maastricht

32

2009/C 141/58

Дело C-139/09: Иск, предявен на 16 април 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Белгия

33

2009/C 141/59

Дело C-141/09: Иск, предявен на 21 април 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Великото херцогство Люксембург

33

2009/C 141/60

Дело C-149/09: Иск, предявен на 27 април 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Великото херцогство Люксембург

33

2009/C 141/61

Дело C-132/07: Определение на председателя на втори състав на Съда от 12 март 2009 г. (преюдициално запитване, отправено от Rechtbank van koophandel Brussel — Белгия) — Beecham Group plc, SmithKline Beecham plc, Glaxo Group Ltd, Stafford-Miller Ltd, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare NV, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare BV/Andacon NV

34

2009/C 141/62

Дело C-112/08: Определение на председателя на Съда от 13 януари 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Испания

34

2009/C 141/63

Дело C-193/08: Определение на председателя на Съда от 3 март 2009 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof — Германия) — производство, започнато от Hermann Fisher, Rolf Fisher, в присъствието на: Regierungspräsidium Freiburg

34

2009/C 141/64

Дело C-234/08: Определение на председателя на Съда от 12 март 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Ирландия

34

2009/C 141/65

Дело C-269/08: Определение на председателя на седми състав на Съда от 5 февруари 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Република Малта

34

2009/C 141/66

Дело C-283/08: Определение на председателя на Съда от 17 декември 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Нидерландия

35

2009/C 141/67

Дело C-284/08: Определение на председателя на шести състав на Съда от 5 март 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

35

2009/C 141/68

Дело C-294/08: Определение на председателя на Съда от 2 март 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Чешка република

35

2009/C 141/69

Дело C-326/08: Определение на председателя на Съда от 20 март 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Федерална република Германия

35

2009/C 141/70

Дело C-369/08: Определение на председателя на Съда от 20 февруари 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Федерална република Германия

35

2009/C 141/71

Дело C-463/08: Определение на председателя на Съда от 10 март 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Испания

35

2009/C 141/72

Дело C-514/08: Определение на председателя на Съда от 24 март 2009 г. (преюдициално запитване от Tribunal de première instance de Namur — Белгия) — Atenor Group SA/Белгийска държава

36

2009/C 141/73

Дело C-584/08: Определение на председателя на Съда от 24 март 2009 г. (преюдициално запитване от Cour d'appel de Liège — Белгия) — Real Madrid Football Club, Zinedine Zidane, David Beckham, Raul Gonzalez Blanco, Ronaldo Luiz Nazario de Lima, Luis Filipe Madeira Caeiro, Futebol Club Do Porto S.A.D., Victor Baia, Ricardo Costa, Diego Ribas Da Cunha, P.S.V. N.V., Imari BV, Juventus Football Club SPA/Sporting Exchange Ltd, William Hill Credit Limited, Victor Chandler (International) Ltd, BWIN International Ltd (Betandwin), Ladbrokes Betting and Gaming Ltd, Ladbroke Belgium S.A., Internet Opportunity Entertainment Ltd, Global Entertainment Ltd

36

 

Първоинстанционен съд

2009/C 141/74

Дело T-12/03: Решение на Първоинстанционния съд от 30 април 2009 г. — Itochu/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на конзоли за видео игри и на касети, съвместими с игровите конзоли Nintendo — Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО — Ограничаване на паралелния износ — Вменяване на неправомерното поведение — Глоби — Диференцирано третиране — Възпиращ ефект — Продължителност на нарушението — Смекчаващи обстоятелства — Сътрудничество по време на административното производство)

37

2009/C 141/75

Дело T-13/03: Решение на Първоинстанционния съд от 30 април 2009 г. — Nintendo и Nintendo of Europe/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на конзоли за видео игри и на касети Nintendo — Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО — Ограничаване на паралелния износ — Глоби — Възпиращ ефект — Продължителност на нарушението — Отегчаващи обстоятелства — Роля на водач или на подбудител — Смекчаващи обстоятелства — Сътрудничество по време на административното производство)

37

2009/C 141/76

Дело T-18/03: Решение на Първоинстанционния съд от 30 април 2009 г. — CD-Contact Data/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на конзоли за видео игри и на касети Nintendo — Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО — Ограничаване на паралелния износ — Доказване на съществуването на споразумение, което цели да ограничи паралелната търговия — Глоби — Диференцирано третиране — Смекчаващи обстоятелства)

38

2009/C 141/77

Дело T-281/06: Решение на Първоинстанционния съд от 30 април 2009 г. — Испания/Комисия („ФЕОГА — Секция „Гарантиране“ — Разходи, изключени от финансиране от страна на Общността — Компенсаторни помощи за производителите на банани — Нередности при извършване на контрола върху качеството — Вид на приложената финансова корекция — Пропорционалност“)

38

2009/C 141/78

Дело T-23/07: Решение на Първоинстанционния съд от 29 април 2009 г. — Borco-Marken-Import Matthiesen/СХВП (α) (Марка на Общността — Заявка за фигуративна марка на Общността „α“ — Абсолютно основание за отказ — Отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94)

38

2009/C 141/79

Дело T-430/07: Решение на Първоинстанционния съд от 29 април 2009 г. — Bodegas Montebello/СХВП — Montebello (MONTEBELLO RHUM AGRICOLE) (Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността MONTEBELLO RHUM AGRICOLE — По-ранна национална словна марка MONTEBELLO — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от объркване — Липса на прилика на стоките — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94)

39

2009/C 141/80

Дело T-449/07: Решение на Първоинстанционния съд от 5 май 2009 г. — Rotter/СХВП (Форма на фигура от наденици) (Марка на Общността — Заявка за триизмерна марка на Общността — Форма на фигура от наденици — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94)

39

2009/C 141/81

Дело T-492/07 P: Решение на Първоинстанционния съд от 24 април 2009 г. — Sanchez Ferriz и др./Комисия (Обжалване — Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване — Процедура по повишаване за 2005 г. — Невписване в списъка на повишените длъжностни лица — Коефициенти за еквивалентност — Членове 6 и 10 от Приложение XIII към Правилника — Интерес за изтъкване на правно основание)

39

2009/C 141/82

Дело T-12/08 P: Решение на Първоинстанционния съд от 6 май 2009 г. — М/ЕМЕА (Обжалване — Публична служба — Срочно наети служители — Инвалидност — Искане за преразглеждане на решение за отхвърляне на първо искане за свикване на комисия по инвалидност — Жалба за отмяна — Акт, който не подлежи на обжалване — Потвърждаващ акт — Нови и съществени факти — Допустимост — Извъндоговорна отговорност — Неимуществени вреди)

40

2009/C 141/83

Дело T-81/08: Решение на Първоинстанционния съд от 29 април 2009 г. — Enercon/СХВП (E-Ship) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността E-Ship — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7,параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 40/94)

40

2009/C 141/84

Дело T-104/08: Решение на Първоинстанционния съд от 5 май 2009 г. — ars Parfum Creation & Consulting/СХВП (Форма на флакон на парфюм) (Марка на Общността — Заявка за триизмерна марка на Общността — Форма на флакон на парфюм — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Задължение за мотивиране — Член 7, параграф 1, буква б), член 73 и член 74, параграф 1, от Регламент (ЕО) № 40/94)

41

2009/C 141/85

Дело T-184/08: Определение на Първоинстанционния съд от 27 март 2009 г. — Alves dos Santos/Комисия (Европейски социален фонд — Действия по обучение — Намаляване на сумата на първоначално отпуснатата финансова помощ — Жалба — Изисквания за форма — Явна недопустимост)

41

2009/C 141/86

Дело T-217/08: Определение на Първоинстанционния съд от 22 април 2009 г. — Bundesverband Deutscher Milchviehhalter и др./Съвет (Жалба за отмяна — Регламент (ЕО) № 248/2008 — Режим на квоти за мляко — Увеличаване на националните квоти за мляко — Липса на лично засягане — Допустимост)

41

2009/C 141/87

Дело T-280/08: Определение на Първоинстанционния съд от 1 април 2009 г. — Perry/Комисия (Иск за обезщетение — Погасителна давност — Недопустимост)

42

2009/C 141/88

Дело T-359/08: Определение на Първоинстанционния съд от 31 март 2009 г. — Испания/Комисия (Жалба за отмяна — Оттегляне на обжалвания акт — Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество)

42

2009/C 141/89

Дело T-360/08: Определение на Първоинстанционния съд от 31 март 2009 г. — Испания/Комисия (Жалба за отмяна — Оттегляне на обжалвания акт — Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество)

42

2009/C 141/90

Дело T-43/09: Определение на Първоинстанционния съд от 2 април 2009 г. — Cachuera/СХВП — Gelkaps (Ayanda) (Жалба в първоинстанционно производство — Изисквания за форма — Недопустимост)

42

2009/C 141/91

Дело T-52/09 R: Определение на председателя на Първоинстанционния съд от 24 април 2009 г. — Nycomed Danmark/ЕМЕА (Обезпечително производство — Разрешение за пускане на лекарствен продукт на пазара — Контрастно вещество за ултразвукова ехокардиография с диагностична цел (перфлубутан) — Отказ от страна на EMEA за освобождаване от задължението за представяне на план за педиатрично изследване — Молба за спиране на изпълнението и за постановяване на временни мерки — Липса на неотложност)

43

2009/C 141/92

Дело T-96/09 R: Определение на председателя на Първоинстанционния съд от 3 април 2009 г. — UCAPT/Комисия (Обезпечително производство — Молба за спиране на изпълнението — Неспазване на изискванията за форма — Недопустимост)

43

2009/C 141/93

Дело T-114/09: Жалба, подадена на 24 март 2009 г. — Viasat Broadcasting UK/Комисия

43

2009/C 141/94

Дело T-118/09: Жалба, подадена на 20 март 2009 г. — La Sonrisa de Carmen и Bloom Clothes/СХВП — Heldmann (BLOOMCLOTHES)

44

2009/C 141/95

Дело T-122/09: Жалба, подадена на 23 март 2009 г. — Zhejiang Xinshiji Foods и Hubei Xinshiji Foods/Съвет

44

2009/C 141/96

Дело T-123/09: Жалба, подадена на 28 март 2009 г. — Ryanair/Комисия

45

2009/C 141/97

Дело T-128/09: Жалба, подадена на 31 март 2009 г. — Meridiana и Eurofly/Комисия

46

2009/C 141/98

Дело T-129/09: Жалба, подадена на 2 април 2009 г. — Bongrain/СХВП — Apetito (APETITO)

47

2009/C 141/99

Дело T-133/09: Жалба, подадена на 27 март 2009 г. — I Marchi Italiani и B Antonio Basile 1952/СХВП — Osra (B Antonio Basile 1952)

47

2009/C 141/00

Дело T-134/09: Жалба, подадена на 30 март 2009 г. — B Antonio Basile 1952 и I Marchi Italiani/СХВП — Osra (B Antonio Basile 1952)

48

2009/C 141/01

Дело T-135/09: Жалба, подадена на 7 април 2009 г. — Nexans France и Nexans/Комисия

48

2009/C 141/02

Дело T-136/09: Иск, предявен на 7 април 2009 г. — Комисия/Galor

49

2009/C 141/03

Дело T-139/09: Жалба, подадена на 8 април 2009 г. — Франция/Комисия

49

2009/C 141/04

Дело T-140/09: Жалба, подадена на 7 април 2009 г. — Prysmian, Prysmian Cavi e Sistemi Energia/Комисия

50

2009/C 141/05

Дело T-145/09: Жалба, подадена на 6 април 2009 г. — Bredenkamp и др./Комисия

51

2009/C 141/06

Дело T-146/09: Жалба, подадена на 9 април 2009 г. — Parker ITR и Parker-Hannifin/Комисия

51

2009/C 141/07

Дело T-148/09: Жалба, подадена на 9 април 2009 г. — Trelleborg/Комисия

52

2009/C 141/08

Дело T-149/09: Жалба, подадена на 10 април 2009 г. — Dover/Парламент

53

2009/C 141/09

Дело T-150/09: Жалба, подадена на 10 април 2009 г. — Ningbo Yonghong Fasteners/Съвет

53

2009/C 141/10

Дело T-153/09: Жалба, подадена на 8 април 2009 г. — ISDIN/СХВП — Pfizer (ISDIN)

54

2009/C 141/11

Дело T-154/09: Жалба, подадена на 10 април 2009 г. — MRI/Комисия

55

2009/C 141/12

Дело T-157/09 P: Жалба, подадена на 20 април 2009 г. от Luigi Marcuccio срещу Определение от 18 февруари 2009 г. на Съда на публичната служба по дело F-42/08, Marcuccio/Комисия

55

2009/C 141/13

Дело T-163/09: Жалба, подадена на 16 април 2009 г. — Martinet/Комисия

56

2009/C 141/14

Дело T-166/09 P: Жалба, подадена на 27 април 2009 г. от Luigi Marcuccio срещу определение, постановено на 18 февруари 2009 г. от Съда на публичната служба по дело F-70/07, Marcuccio/Комисия

56

2009/C 141/15

Дело T-169/09: Жалба, подадена на 28 април 2009 г. — Vidieffe/СХВП — Ellis International Group Holdings (GOTHA)

57


BG

 

Top