Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:072:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 72, 26 март 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 72

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 52
26 март 2009 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2009/C 072/01

Съобщение на Комисията относно обработването обезценените активи в банковия сектор на Общността

1

2009/C 072/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5364 — Iberia/Vueling/Clickair) (1)

23


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2009/C 072/03

Обменен курс на еврото

24

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2009/C 072/04

Списък от структури или държавни органи отговарящи за контрола по член 15 на Регламент (ЕИО) № 2092/91

25

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

Надзорен орган на ЕАСТ

2009/C 072/05

Покана за представяне на коментари съгласно член 1, параграф 2 от част I на Протокол 3 към Споразумението между държавите от ЕАСТ за създаване на надзорен орган и съд относно държавната помощ, засягаща данъчното облагане на „вътрешни“ застрахователни дружества, обслужващи дружеството майка в Лихтенщайн

50


 

V   Обявления

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

 

Комисия

2009/C 072/06

Решение № 842 от 23 декември 2008 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ — подземни богатства по член 2, параграф 1, точка 3 от Закона за подземните богатства, в Блок 1-5 Деветаки, разположен в области Ловеч, Плевен и Габрово и за уведомление за предоставяне на разрешение чрез конкурс

52

2009/C 072/07

Решение № 843 от 23 декември 2008 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ — подземни богатства по член 2, параграф 1, точка 3 от Закона за подземните богатства, в Блок 1-9 Мизия, разположен в област Враца и за уведомление за предоставяне на разрешение чрез конкурс

54

2009/C 072/08

Решение № 844 от 23 декември 2008 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ — подземни богатства по член 2, параграф 1, точка 3 от Закона за подземните богатства, в Блок 1-10 Ботево, разположен в област Враца и Монтана и за уведомление за предоставяне на разрешение чрез конкурс

56

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Комисия

2009/C 072/09

Публикация на заявление по член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

58

2009/C 072/10

Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

62

2009/C 072/11

Публикация на заявление съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета за закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

67


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top