Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:003:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 3, 08 януари 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 3

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 52
8 януари 2009 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2009/C 003/01

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения (1)

1

2009/C 003/02

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения

3


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2009/C 003/03

Обменен курс на еврото

4

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2009/C 003/04

Актуализиране на списъка на разрешенията за пребиваване, посочени в член 2, параграф 15 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ C 247, 13.10.2006 г., стр. 1, ОВ C 153, 6.7.2007 г., стр. 5, ОВ C 192, 18.8.2007 г., стр. 11, ОВ C 271, 14.11.2007 г., стр. 14, ОВ C 57, 1.3.2008 г., стр. 31, ОВ C 134, 31.5.2008 г., стр. 14, ОВ C 207, 14.8.2008 г., стр. 12)

5

2009/C 003/05

Актуализиране на списъка на граничните контролно-пропускателни пунктове, посочени в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ C 316, 28.12.2007 г., стр. 1, ОВ C 134, 31.5.2008 г., стр. 16, ОВ C 177, 12.7.2008 г., стр. 9, ОВ C 200, 6.8.2008 г., стр. 10)

10

2009/C 003/06

Уведомление от Конфедерация Швейцария съгласно член 37 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници)

11


 

V   Обявления

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Комисия

2009/C 003/07

Известие за започване на разследване на частично междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки, прилагани спрямо вноса на дъски за гладене с произход от Китайската народна република

14

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Комисия

2009/C 003/08

Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

17


 

Поправка

2009/C 003/09

Поправка на поканата за изразяване на интерес за членство в групите от научни експерти на Европейския орган за безопасност на храните (Парма, Италия) (ОВ C 268, 23.10.2008 г.)

23


 

2009/C 003/10

Съобщение за читателите(Виж стр. 3 от корицата)

s3


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top