Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:310:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 310, 05 декември 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 310

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 51
5 декември 2008 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски надзорен орган за защита на данните

2008/C 310/01

Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните относно инициативата на Кралство Белгия, Чешката република, Република Естония, Кралство Испания, Република Франция, Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция с оглед приемането на решение на Съвета за укрепване на Евроюст и за изменение на Решение 2002/187/ПВР

1

2008/C 310/02

Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните по предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на трансграничния контрол върху безопасността по пътищата

9


 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2008/C 310/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5333 — Bell/Zimbo) (1)

13

2008/C 310/04

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5376 — Greenvision Ambiente/Itochu/JV) (1)

13


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2008/C 310/05

Обменен курс на еврото

14


 

V   Обявления

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Комисия

2008/C 310/06

Известие за започване на преразглеждане с оглед изтичане срока на действие на антидъмпинговите мерки относно вноса на някои видове механизми за подвързване с халки с произход от Китайската народна република

15

2008/C 310/07

Известие на Комисията за актуализиране на списъка на страните, които са предмет на разглеждане в съответствие с Регламент (ЕО) № 88/97 на Комисията за освобождаване от антидъмпинговото мито с разширено действие върху вноса на определени велосипедни части с произход от Китайската народна република

19

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

 

Комисия

2008/C 310/08

Съобщение от френското правителство във връзка с Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета година относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, разработване и добив на въглеводороди (Известие във връзка със заявлението за разрешение за изключителни права върху търсене и проучване на течни или газообразни въглеводороди, наричано „Разрешение за Est Champagne“)  (1)

21

2008/C 310/09

Уведомление, публикувано съгласно член 27, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета по дело COMP/B-1/39.402 — ограничаване на достъп до пазари от страна на RWE Gas (1)

23

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Комисия

2008/C 310/10

Публикация на заявление по член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

25


 

2008/C 310/11

Съобщение за читателите(Виж стр. 3 от корицата)

s3


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top