Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:260:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 260, 11 октомври 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 260

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 51
11 октомври 2008 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейските общности

2008/C 260/01

Последна публикация на Съда в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 247, 27.9.2008 г.

1

 

Първоинстанционен съд на Европейските общности

2008/C 260/02

Разпределение на г-н O'Higgins в съставите

2


 

V   Обявления

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд на Европейските общности

2008/C 260/03

Дело C-215/06: Решение на Съда (втори състав) от 3 юли 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Ирландия (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Липса на оценка на въздействието върху околната среда на проекти, попадащи в приложното поле на Директива 85/337/ЕИО — Последващо узаконяване)

3

2008/C 260/04

Дело C-25/07: Решение на Съда (първи състав) от 10 юли 2008 г. (преюдициално запитване от Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu — Република Полша) — Alicja Sosnowska/Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu (ДДС — Директиви 67/227/ЕИО и 77/388/ЕИО — Национално законодателство, с което се определят редът и условията за възстановяване на надвнесено ДДС — Принципи на данъчен неутралитет и на пропорционалност — Специални мерки за дерогация)

3

2008/C 260/05

Дело C-296/08 PPU: Решение на Съда (трети състав) от 12 август 2008 г. (преюдициално запитване от Cour d'appel de Montpellier — Франция) — Процедура за екстрадиция срещу Ignacio Pedro Santesteban Goicoechea (Полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Рамково решение 2002/584/ПВР — Членове 31 и 32 — Европейска заповед за арест и процедури за предаване между държавите-членки — Възможност за изпълняващата искане за екстрадиция държава да прилага конвенция, която е приета преди 1 януари 2004 г., но се прилага в тази държава от по-късна дата)

4

2008/C 260/06

Дело C-281/08 P: Жалба, подадена на 27 юни 2008 г. от Landtag Schleswig-Holstein срещу Определение на Първоинстанционния съд (втори състав) от 3 април 2008 г. по дело T-236/06, Landtag Schleswig-Holstein/Комисия на Европейските общности

5

2008/C 260/07

Дело C-311/08: Преюдициално запитване, отправено от tribunal de première instance de Mons (Белгия) на 14 юли 2008 г. — Société de Gestion Industrielle (SGI)/Белгия

5

2008/C 260/08

Дело C-315/08: Преюдициално запитване, отправено от Consiglio di Stato (Италия) на 15 юли 2008 г. — Angelo Grisoli/Regione Lombardia и Comune di Roccafranca

6

2008/C 260/09

Дело C-316/08: Преюдициално запитване, отправено от Corte suprema di cassazione (Италия) на 15 юли 2008 г. — Latex srl/Agenzia delle Entrate, Amministrazione dell'Economia e delle Finanze

6

2008/C 260/10

Дело C-336/08: Преюдициално запитване, отправено от Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg (Германия) на 18 юли 2008 г. — Christel Reinke/AOK Berlin

7

2008/C 260/11

Дело C-338/08: Преюдициално запитване, отправено от Commissione Tributaria Regionale (Италия) на 22 юли 2008 г. — P. Ferrero e C. SPA/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Alba

7

2008/C 260/12

Дело C-339/08: Преюдициално запитване, отправено от Commissione Tributaria Regionale (Италия) на 22 юли 2008 г. — General Beverage Europe B.V./Agenzia delle Entrate — Ufficio di Alba

7

2008/C 260/13

Дело C-340/08: Преюдициално запитване, отправено от House of Lords (Обединено кралство) на 23 юли 2008 г. — The Queen (по молбата на M) (FC)/Her Majesty's Treasury и два други иска

8

2008/C 260/14

Дело C-341/08: Преюдициално запитване, отправено от Sozialgericht Dortmund (Германия) на 24 юли 2008 г. — Dr. Domnica Petersen/Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe

8

2008/C 260/15

Дело C-345/08: Преюдициално запитване, отправено от Verwaltungsgericht Schwerin (Германия) на 28 юли 2008 г. — Krzysztof Pesla/Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern

9

2008/C 260/16

Дело C-346/08: Иск, предявен на 25 юли 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

9

2008/C 260/17

Дело C-348/08: Преюдициално запитване, отправено от Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Испания) на 30 юли 2008 г. — Aurelio Choque Cabrera/Delegación del Gobierno en Murcia

10

2008/C 260/18

Дело C-355/08 P: Жалба, подадена на 30 юли 2008 г. от WWF-UK Ltd срещу определението на Първоинстанционния съд (осми състав), постановено на 2 юни 2008 г. по дело T-91/07: WWF-UK Ltd/Съвет на Европейския съюз

10

2008/C 260/19

Дело C-358/08: Преюдициално запитване, отправено от House of Lords (Обединено кралство) на 5 август 2008 г. — Aventis Pasteur SA/OB (недееспособен пълнолетен, представляван от своята майка) (FC)

11

2008/C 260/20

Дело C-364/08: Преюдициално запитване, отправено от Tribunal de première instance d'Arlon (Белгия) на 7 август 2008 г. — Marc Vandermeir/État Belge — SPF Finances

11

2008/C 260/21

Дело C-367/08: Иск, предявен на 11 август 2008 г. — Комисия на европейските общности/Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

11

2008/C 260/22

Дело C-374/08: Иск, предявен на 13 август 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Република Унгария

12

 

Първоинстанционен съд на Европейските общности

2008/C 260/23

Дело T-246/08 R: Определение на председателя на Първоинстанционния съд от 27 август 2008 г. — Melli Bank/Съвет (Обезпечително производство — Регламент (ЕО) № 423/2007 — Ограничителни мерки срещу Ислямска република Иран — Решение на Съвета — Мярка за замразяване на средства и икономически ресурси — Молба за спиране на изпълнението — Липса на неотложност — Липса на значителна и непоправима вреда)

13

2008/C 260/24

Дело T-271/08 P: Жалба, подадена на 8 юли 2008 г. от Stanislava Boudova и други срещу Определението, постановено на 21 април 2008 г. от Съда на публичната служба по дело F-78/07, Boudova и др./Комисия

13

2008/C 260/25

Дело T-280/08: Иск, предявен на 18 юли 2008 г. — Perry/Комисия

14

2008/C 260/26

Дело T-303/08: Жалба, подадена на 30 юли 2008 г. — Tresplain Investments/СХВП — Hoo Hing (Golden Elephant Brand)

14

2008/C 260/27

Дело T-307/08: Жалба, подадена на 7 август 2008 г. — Aldi Einkauf/СХВП — Goya Importaciones y Distribuciones (4 OUT Living)

15

2008/C 260/28

Дело T-308/08: Жалба, подадена на 5 август 2008 г. — Parfums Christian Dior/СХВП — Consolidated Artists (MANGO adorably)

15

2008/C 260/29

Дело T-309/08: Жалба, подадена на 4 август 2008 г. — G-Star Raw Denim/СХВП — ESGW Holdings (G Stor)

16

2008/C 260/30

Дело T-331/08: Жалба, подадена на 11 август 2008 г. — REWE-Zentral/СХВП — Grupo Corporativo Teype (Solfrutta)

16

2008/C 260/31

Дело T-336/08: Жалба, подадена на 18 август 2008 г. — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/СХВП (Форма на великденски заек от шоколад)

17

2008/C 260/32

Дело T-337/08: Жалба, подадена на 18 август 2008 г. — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/СХВП (Изобра жение на северен елен от шоколад)

17

2008/C 260/33

Дело T-346/08: Жалба, подадена на 25 август 2008 г. — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/СХВП (Форма на звънче с червена панделка)

18

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2008/C 260/34

Дело F-15/05: Решение на Съда на публичната служба (Пленум) от 24 юни 2008 г. — Andres/ЕЦБ (Публична служба — Персонал на ЕЦБ — Заплата — Допитване до комитета по персонала на ЕЦБ — Метод за изчисляване на годишната индексация на заплатите — Изпълнение на решение на общностния съд — Обратна сила)

19

2008/C 260/35

Дело F-61/06: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 10 юли 2008 г. — Cathy Sapara/Eurojust (Публична служба — Срочно наети служители — Наемане на работа — Срок за изпитване — Удължаване на срока за изпитване — Уволнение в края на срока за изпитване — Задължение за мотивиране — Право на защита — Явна грешка в преценката — Психически тормоз)

19

2008/C 260/36

Дело F-84/07: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 24 юни 2008 г. — Islamaj/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Бивши срочно наети служители, чиито заплати се плащат от бюджетните кредити, предвидени за научни изследвания — Повишаване — Отнемане на точки от „натрупания актив“ — Преминаване на длъжностно лице от част „Научни изследвания“ към част „Дейност“ по общия бюджет)

20

2008/C 260/37

Дело F-28/08: Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 15 юли 2008 г. — Pouzol/Сметна палата на Европейските общности (Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Прехвърляне на пенсионните права, придобити преди постъпването на служба за Общностите — Потвърдителни решения — Недопустимост)

20

2008/C 260/38

Дело F-52/08 R: Определение на председателя на Съда на публичната служба от 3 юли 2008 г. — Plasa/Комисия (Публична служба — Обезпечително производство — Молба за спиране на изпълнението на решение за преназначаване — Неотложност — Липса)

21


 

2008/C 260/39

Съобщение за читателите(Виж стр. 3 от корицата)

s3


BG

 

Top