Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:251:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 251, 03 октомври 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 251

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 51
3 октомври 2008 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

ПРЕПОРЪКИ

 

Европейска централна банка

2008/C 251/01

Препоръка за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2533/98 относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (ЕЦБ/2008/09)

1


 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2008/C 251/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5284 — Klépierre/ABP/Steen & Strøm) (1)

6


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2008/C 251/03

Обменен курс на еврото

7

2008/C 251/04

Становище на Консултативния комитет по ограничителни споразумения и господстващо положение, дадено на неговата среща на 23 ноември 2007 г. относно проекторешение, свързано с дело COMP/38.629 — Хлоропренов каучук (1) — Докладчик: Франция

8

2008/C 251/05

Становище на Консултативния комитет по органичителни споразумения и господстващо положениедадено на заседанието му от 30 ноември 2007 г. относно проекторешението във връзка с дело COMP/38.629 — Хлоропренов каучук (2) — Докладчик: Франция

9

2008/C 251/06

Окончателен доклад на служителя по изслушването по дело COMP/38.629 — Хлоропренов каучук (съгласно членове 15 и 16 от Решение 2001/462/ЕО, ЕОВС на Комисията от 23 май 2001 г. относно мандата на служителите по изслушването в някои производства по конкуренция — ОВ L 162, 19.6.2001 г., стр. 21)

10

2008/C 251/07

Резюме на решение на Комисията от 5 декември 2007 г. относно производство по член 81 от Договора за ЕО и член 53 от Споразумението за ЕИП (Дело COMP/38.629 — Хлоропренов каучук) (1)

11

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2008/C 251/08

Координати за подаване на молбите за намеса на митническите органи по отношение на стоки, за които се подозира, че нарушават някои права върху интелектуалната собственост

14

2008/C 251/09

Процедура по ликвидация — Решение за откриване на процедура по ликвидация на Black Sea and Baltic General Insurance Company Limited (Публикация, направена в съответствие с член 14 от Директива 2001/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно реорганизирането и ликвидацията на застрахователните дружества)

18


 

V   Обявления

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Комисия

2008/C 251/10

Покана за предложения — Пилотен проект за засилване на сътрудничеството между държавите-членки в борбата с горските пожари

19

2008/C 251/11

Обучение за национални съдии по законодателството на ЕО в областта на конкуренцията и съдебното сътрудничество между национални съдии

20

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Комисия

2008/C 251/12

Известие за започване на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на антидъмпинговите мерки, прилагани при вноса на някои обувки с горна част от кожа с произход от Китайската народна република и Виетнам

21


 

2008/C 251/13

Съобщение за читателите(Виж стр. 3 от корицата)

s3


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top