Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:200:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 200, 06 август 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 200

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 51
6 август 2008 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски надзорен орган за защита на данните

2008/C 200/01

Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EO) № 2252/2004 на Съвета относно стандартите за отличителните знаци за сигурност и биометричните данни в паспортите и документите за пътуване, издавани от държавите-членки

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2008/C 200/02

Обменен курс на еврото

6

2008/C 200/03

Съобщение на Комисията — Номинация на членовете на помитирелния орган, създаден с Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията за целите на уравняването на сметките на ЕФГЗ и ЕФРР

7


 

V   Обявления

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

 

Комисия

2008/C 200/04

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5247 — Daiichi Sankyo/Ranbaxy Laboratories) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

8

2008/C 200/05

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5275 — Delek Nederland/Salland Olie Holding) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

9


 

Поправка

2008/C 200/06

Поправка към актуализирания списък на граничните контролно-пропускателни пунктове, посочени в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ C 177, 12.7.2008 г.)

10


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top