Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:178:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 178, 15 юли 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 178

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 51
15 юли 2008 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2008/C 178/01

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения (1)

1

2008/C 178/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5030 — Swiss Life/AWD) (1)

4

2008/C 178/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5054 — Schwenk-Gruppe/Paul Hartmann) (1)

4

2008/C 178/04

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5108 — Sofinco/Agos) (1)

5

2008/C 178/05

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5062 — Sofinco/Saracen/Forso) (1)

5

2008/C 178/06

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5145 — Staples/Corporate Express) (1)

6

2008/C 178/07

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5208 — Bilfinger Berger/M+W Zander FM) (1)

6

2008/C 178/08

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5099 — Arrow Electronics/Logix) (1)

7

2008/C 178/09

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.4727 — Segulah/Capman/JV) (1)

7

2008/C 178/10

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5002 — Wacker Chemie/WPS/APP) (1)

8

2008/C 178/11

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5085 — Platinum Equity/Delphi Steering) (1)

8

2008/C 178/12

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5015 — Sagard/BPEF/Fläkt Woods JV) (1)

9


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2008/C 178/13

Обменен курс на еврото

10

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2008/C 178/14

Информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (EО) № 1857/2006 на Комисията за приложението на членове 87 и 88 от Договора към държавните помощи за малки и средни предприятия, които произвеждат селскостопански продукти и с изменения Регламент (EО) № 70/2001

11

2008/C 178/15

Публикуване на решенията на държавите-членки за издаване или отнемане на лиценз за извършване на дейност, в съответствие с член 13, параграф 4 на Регламент (ЕИО) № 2407/92 на Съвета относно лицензирането на въздушните превозвачи (1)

15

2008/C 178/16

Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 92/75/ЕИО на Съвета за указване чрез етикетиране и стандартна продуктова информация на потреблението на енергия и други ресурси от битови уреди (1)

17


 

V   Обявления

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съвет

2008/C 178/17

Обява за работа — Съвет на Европейския съюз — Общ конкурс — Реф. № CONS/AD/430 Администратор

19

2008/C 178/18

Обява за работа — Съвет на Европейския съюз — Общ конкурс — Реф. № CONS/AD/431 Администратор

20

2008/C 178/19

Обява за работа — Съвет на Европейския съюз — Общ конкурс — Реф. № CONS/AD/432 Администратор

21

 

Комисия

2008/C 178/20

LIFE+ Покана за представяне на предложения 2008 г.

22

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

 

Комисия

2008/C 178/21

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5199 — De Weide Blik/Atlanta) (1)

25

2008/C 178/22

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5256 — Burani/3i/APB) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

26

2008/C 178/23

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5217 — Gefa/Pema) (1)

27

2008/C 178/24

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5213 — Total/Sonatrach/JVs) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

28

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Комисия

2008/C 178/25

Бележка относно искане съгласно член 30 от Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета — Отправено искане от държава-членка

29


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top