EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:155:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 155, 20 юни 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 155

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 51
20 юни 2008 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2008/C 155/01

Съобщение на Комисията относно резултатите от оценката на риска и стратегиите за неговото ограничаване при веществата: цинков окис, цинков сулфат, трицинков бис(ортофосфат) (1)

1

2008/C 155/02

Известие на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на държавните помощи под формата на гаранции

10

2008/C 155/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5044 — Bridgepoint/Pret a Manger) (1)

23


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2008/C 155/04

Обменен курс на еврото

24

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2008/C 155/05

Информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (EО) № 1857/2006 на Комисията за приложението на членове 87 и 88 от Договора към държавните помощи за малки и средни предприятия, които произвеждат селскостопански продукти и с изменения Регламент (EО) № 70/2001

25


 

V   Обявления

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

 

Комисия

2008/C 155/06

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5046 — Friesland/Campina) (1)

31

2008/C 155/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5182 — Shell/BP/AFS/GlobeFuel) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

32

2008/C 155/08

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5158 — Strabag/Kirchhoff) (1)

33

2008/C 155/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5186 — Investor AB/Altor/Lindorff JV) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

34


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top