EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:134:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 134, 31 май 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 134

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 51
31 май 2008 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2008/C 134/01

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения (1)

1

2008/C 134/02

Съобщение на Комисията относно резултатите от оценката на риска и стратегиите за неговото ограничаване при веществата: 2-нитротолуол и 2,4-динитротолуол (1)

4


 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

2008/C 134/03

Становище на Европейската централна банка от 23 май 2008 година относно два предложени регламента на Комисията по изпълнение на Регламента на Европейския парламент и Съвета относно тримесечните статистически данни за свободните работните места в Общността (CON/2008/22)

10


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2008/C 134/04

Обменен курс на еврото

12

2008/C 134/05

Известие на Комисията относно текущите лихвени проценти по възстановяване на държавни помощи и референтните ставки/сконтовите проценти за 27 държави-членки, приложими от 1 януари 2007 г.(Публикувано в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията (ОВ L 140, 30.4.2004 г., стр. 1) и известието на Комисията относно метода за определяне на референтната ставка и размера на сконтовия процент (OB C 273, 9.9.1997 г., стр. 3))

13

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2008/C 134/06

Актуализиране на списъка на разрешенията за пребиваване, посочени в член 2, параграф 15 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ C 247, 13.10.2006 г., стр. 1, ОВ C 153, 6.7.2007 г., стр. 5, ОВ C 192, 18.8.2007 г., стр. 11, ОВ C 271, 14.11.2007 г., стp. 14, ОВ C 57, 1.3.2008 г., стр. 31)

14

2008/C 134/07

Актуализиране на списъка на гранично-пропускателните пунктове, посочени в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ C 316, 28.12.2007 г., стр. 1)

16

2008/C 134/08

Актуализиране на референтните стойности за преминаване на външните граници, посочени в член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ C 247, 13.10.2006 г., стр. 19, ОВ C 153, 6.7.2007 г., стр. 22, ОВ C 182, 4.8.2007 г., стр. 18, ОВ C 57, 1.3.2008 г., стр. 38)

19

2008/C 134/09

Изменения, направени от Франция на задълженията за обществена услуга, наложени на редовните полети между Рен и Мюлуз (1)

20


 

V   Обявления

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

 

Комисия

2008/C 134/10

Държавнa помощ — Испания — Държавна помощ C 8/08 (ex NN 4/08; ex CP 60/07) — Филмово-студиен комплекс Ciudad de la Luz, Аликанте — Покана за представяне на мнения съгласно член 88, параграф 2 от Договора за ЕО (1)

21

2008/C 134/11

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5062 — Sofinco/Saracen/Forso) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

40

2008/C 134/12

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5173 — STM/NXP/JV) (1)

41

2008/C 134/13

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5176 — CVC/Schuitema) (1)

42

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Комисия

2008/C 134/14

Известие относно молба по член 30 от Директива 2004/17/ЕО — Молба от страна на държава-членка

43


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top