EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:117:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 117, 14 май 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 117

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 51
14 май 2008 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейска централна банка

2008/C 117/01

Становище на европейската централна банка от 5 май 2008 година по искане на Съвета на Европейския съюз относно предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета, изменено с Решение 2006/512/ЕО, на някои актове, които подлежат на процедурата, посочена в член 251 от Договора, по отношение на процедурата по регулиране с контрол (CON/2008/19)

1


 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2008/C 117/02

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения (1)

3

2008/C 117/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5035 — Radeberger/Getränke Essmann/Phoenix) (1)

5

2008/C 117/04

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5031 — ACE/CICA) (1)

5


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2008/C 117/05

Обменен курс на еврото

6

2008/C 117/06

Обменен курс на еврото

7

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2008/C 117/07

Сведения, които държавите-членки съобщават във връзка с държавната помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1628/2006 на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО националните помощи за регионални инвестиции (1)

8

2008/C 117/08

Информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (EО) № 1857/2006 на Комисията за приложението на членове 87 и 88 от Договора към държавните помощи за малки и средни предприятия, които произвеждат селскостопански продукти и с изменения Регламент (EО) № 70/2001

10

2008/C 117/09

Информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (EО) № 1857/2006 на Комисията за приложението на членове 87 и 88 от Договора към държавните помощи за малки и средни предприятия, които произвеждат селскостопански продукти и с изменения Регламент (EО) № 70/2001

16

2008/C 117/10

Информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (EО) № 1857/2006 на Комисията за приложението на членове 87 и 88 от Договора към държавните помощи за малки и средни предприятия, които произвеждат селскостопански продукти и с изменения Регламент (EО) № 70/2001

22


 

V   Обявления

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Комисия

2008/C 117/11

МЕДИА 2007 — Конкурс за проектни предложения — EACEA/11/08 — Подкрепа за промоция и достъп до пазара

27

2008/C 117/12

МЕДИА 2007 — Конкурс за проектни предложения — EACEA/12/08 — Мерки в подкрепа на популяризирането извън страните по програма МЕДИА

29

2008/C 117/13

Покана за представяне на предложения — EACEA/15/08 — Дейност 4.5.б — Покана за представяне на предложения за проекти за подпомагане на информационни действия относно изборите за Европейски парламент през 2009 г., осъществявани от младежи и лица, работещи с тях, — Програма „Младеж в действие“

30

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

 

Комисия

2008/C 117/14

Държавна помощ — Ирландия — Държавна помощ C 2/08 (ex N 572/07) — Изменение в данъка върху тонажа — Покана за представяне на мнения съгласно член 88, параграф 2 от Договора за ЕО (1)

32

2008/C 117/15

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5066 — Eurogate/APMM) (1)

36

2008/C 117/16

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5121 — News Corp/Premiere) (1)

37

2008/C 117/17

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5086 — BAT/Skandinavisk Tobakskompagni) (1)

38

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Комисия

2008/C 117/18

Публикация на заявление за регистрация в съответствие с член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

39


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top