EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:043:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 43, 16 февруари 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 43

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 51
16 февруари 2008 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2008/C 043/01

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения (1)

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2008/C 043/02

Обменен курс на еврото

3

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2008/C 043/03

Информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (EО) № 1857/2006 на Комисията за приложението на членове 87 и 88 от Договора към държавните помощи за малки и средни предприятия, които произвеждат селскостопански продукти и с изменения Регламент (EО) № 70/2001

4


 

V   Обявления

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Комисия

2008/C 043/04

Известие за започване на антидъмпингова процедура относно вноса на някои видове тел и въжета от нелегирана стомана за предварително напрягане на бетон преди и след втвърдяване, с произход от Китайската народна република

9

2008/C 043/05

Известие за образуване на антидъмпингова процедура относно вноса на някои свещи, вощеници и други подобни продукти с произход от Китайската народна република

14

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

 

Комисия

2008/C 043/06

Държавна помощ — Чешка република — Държавна помощ C 3/08 (ex NN 102/05) — Компенсация за обществена услуга за автобусните компании в Южна Моравия — Покана за представяне на мнения съгласно член 88, параграф 2 от Договора за ЕО (1)

19

2008/C 043/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5049 — Goldmann Sachs/Colony Capital/BUT) (1)

27

2008/C 043/08

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5034 — Montagu/GIP/Biffa) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

28

2008/C 043/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.4999 — Heineken/Scottish & Newcastle assets) (1)

29

2008/C 043/10

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.4921 — CDC/Groupe Moniteur/AchatPublic.Com) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

30

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Комисия

2008/C 043/11

Публикация на заявление за промяна съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

31


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top