Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:025:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 25, 30 януари 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 25

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 51
30 януари 2008 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Известия

 

СЪВМЕСТНИ ДЕКЛАРАЦИИ

 

Съвет

2008/C 025/01

Съвместна декларация на Съвета и представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, Европейския парламент и Европейската Комисия

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейски парламент

2008/C 025/02

Конференция на комисиите по европейските въпроси на националните парламенти на държавите-членки на Европейския съюз и на Европейския парламент (КОСАК) — Резултати от XXXVIII-та среща на КОСАК — Ещорил, 14-16 октомври 2007 г.

13

 

Комисия

2008/C 025/03

Обменен курс на еврото

16


 

V   Обявления

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Комисия

2008/C 025/04

Обслужване на редовни въздушни линии — Покана за търг, обявен от Ирландия съгласно член 4, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета по отношение на обслужване на редовни въздушни линии в Ирландия (1)

17

 

Европейска служба за подбор на персонал (EPSO)

2008/C 025/05

Обявление за открити конкурси EPSO/AD/118-123/08

20

 

Европейски икономически и социален комитет

2008/C 025/06

Обявление за поправка на обявление за свободно място за длъжността Генерален секретар (степен AD 16 — извън категория) — (Член 2, буква а) и член 8 от условията за работа на други служители на Европейските общности)

21


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top