EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:009:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 9, 15 януари 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 9

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 51
15 януари 2008 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

III   Подготвителни актове

 

КОМИСИЯ

2008/C 009/01

Законодателни предложения, приети от Комисията

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2008/C 009/02

Обменен курс на еврото

4

2008/C 009/03

Становище на Консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение дадено на неговата среща на 17 септември 2007 г. относно проекторешение, свързано с дело COMP/B-1/37.966 — Distrigaz

5

2008/C 009/04

Окончателен доклад на служителя по изслушването дело COMP/B-1/37.966 — Distrigaz (съгласно член 15 и член 16 от Решение 2001/462/ЕО, ЕОВС на Комисията от 23 май 2001 г. относно мандата на служителите по изслушването в някои производства по конкуренция — ОВ L 162, 19.6.2001 г., стр. 21)

6

2008/C 009/05

Резюме за публикуване на решение на Комисията от 11 октомври 2007 г. относно производство съгласно член 82 от Договора за ЕО (Дело COMP/B-1/37.966 — Distrigaz)

8

2008/C 009/06

Документи COM, различни от законодателните предложения, приети от Комисията

9

2008/C 009/07

Последна публикация на документи COM, различни от законодателните предложения, и законодателни предложения, приети от КомисиятаОВ C 4, 9.1.2008 г.

12


 

V   Обявления

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

 

Комисия

2008/C 009/08

Държавни помощи — Франция — Държавна помощ C 42/07 (ex N 428/06) — Реформа на начина на финансиране на пенсионната схема на RATP (Парижката компания за градски транспорт) — Покана за представяне на мнения съгласно член 88, параграф 2 от Договора за ЕО (1)

13

2008/C 009/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5021 — Mercapital/Carlyle/Arsys Group) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

31


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top