EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:309:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 309, 19 декември 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 309

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 50
19 декември 2007 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГAНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Сметна палата

2007/C 309/01

Доклад относно годишните отчети на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Агенцията

1

2007/C 309/02

Доклад относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за основните права (с предишно наименование Европейски център за мониторинг на расизма и ксенофобията) за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Агенцията

6

2007/C 309/03

Доклад относно годишните отчети на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Агенцията

13

2007/C 309/04

Доклад относно годишните отчети на изпълнителната агенция „Интелигентна енергия“ за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Агенцията

18

2007/C 309/05

Доклад относно годишните отчети на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Агенцията

24

2007/C 309/06

Доклад относно годишните отчети на Европейската агенция за управлението на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Агенцията

29

2007/C 309/07

Доклад относно годишните отчети на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Агенцията

34

2007/C 309/08

Доклад относно годишните отчети на Европейската агенция за възстановяване за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Агенцията

40

2007/C 309/09

Доклад относно годишните отчети на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Агенцията

47

2007/C 309/10

Доклад относно годишните отчети на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Агенцията

55

2007/C 309/11

Доклад относно годишните отчети на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Агенцията

62

2007/C 309/12

Доклад относно годишните финансови отчети на Европейската железопътна агенция за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Агенцията

67

2007/C 309/13

Доклад относно годишните отчети на Европейския надзорен орган на Глобалната навигационна спътникова система (ГНСС) за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Надзорния орган

72

2007/C 309/14

Доклад относно годишните отчети на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Органа

80

2007/C 309/15

Доклад относно годишните отчети на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Центъра

86

2007/C 309/16

Доклад относно годишните отчети на Центъра за преводи към органите на Европейския съюз за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Центъра

94

2007/C 309/17

Доклад относно годишните отчети на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията за финансовата 2006 г., придружен от отговорите на Центъра

99

2007/C 309/18

Доклад относно годишните отчети на Европейския полицейски колеж за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Колежа

105

2007/C 309/19

Доклад относно годишните отчети на Евроюст за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Евроюст

111

2007/C 309/20

Доклад относно годишните отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Фондацията

116

2007/C 309/21

Доклад относно годишните отчети на Европейската фондация за обучение за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Фондацията

122

2007/C 309/22

Доклад относно годишните отчети на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Центъра

128

2007/C 309/23

Доклад относно годишните отчети на Службата на Общността за сортовете растения за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Службата

135

2007/C 309/24

Доклад относно годишните отчети на Службата за хармонизация на вътрешния пазар за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Службата

141


 

Поправки 

2007/C 309/25

Поправка на Годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2006 година, заедно с отговорите на институциите (OB C 273, 15.11.2007 г.)

147


BG

 

Top