EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:271:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 271, 14 ноември 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 271

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 50
14 ноември 2007 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2007/C 271/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.4880 — Allianz GI/Xchanging Transaction Bank/Fondsdepot Bank) (1)

1

2007/C 271/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.4807 — PSA/IPH/JV) (1)

1

2007/C 271/03

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения (1)

2


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2007/C 271/04

Решение на Съвета от 8 ноември 2007 година за назначаване на членове и техни заместници в управителния съвет на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа

4

 

Комисия

2007/C 271/05

Обменен курс на еврото

8

2007/C 271/06

Съобщение на Комисията относно датата на приложение на протоколите за правилата за произход, осигуряващи диагонална кумулация между Общността, Алжир, Египет, Западния бряг и Ивицата Газа, Израел, Исландия, Йордания, Ливан, Мароко, Норвегия, Сирия, Тунис, Турция, Фарьорски острови и Швейцария (включително Лихтенщайн)

9

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2007/C 271/07

Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 2000/9/ЕО на Европейския парламент и Съвета относно въжените линии за превоз на хора (1)

11

2007/C 271/08

Актуализиране на списъка от разрешения за пребиваване, посочен в член 2, параграф 15 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) [OВ C 247 от 13.10.2006 г., стр. 1, OВ C 153 от 6.7.2007 г., стр. 5, OВ C 182 от 4.8.2007 г., стр. 18]

14

2007/C 271/09

Актуализиране на списъка на гранично-пропускателните пунктове, посочени в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) [OВ C 247 от 13.10.2006, стр. 25, OВ C 153 от 6.7.2007 г., стр. 9]

15


 

V   Обявления

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

 

Комисия

2007/C 271/10

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.4948 — 3i Group/Global Garden Products) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

16


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top