Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:249:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 249, 24 октомври 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 249

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 50
24 октомври 2007 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2007/C 249/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.4737 — Sabic/GE Plastics) (1)

1

2007/C 249/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.4744 — Ineos/Borealis) (1)

1

2007/C 249/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.4623 — Vinci Construction/Solétanche) (1)

2

2007/C 249/04

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.4798 — BP/Associated British Foods/JV) (1)

2

2007/C 249/05

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.4785 — Russian Machines/Magna) (1)

3


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2007/C 249/06

Списък на извършените от Съвета назначения (за месеците: юли, август и септември 2007 г.) (социална област)

4

2007/C 249/07

Решение на Съвета от 15 октомври 2007 година относно назначаването на членове и заместник-членове от Италия на Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място

6

 

Комисия

2007/C 249/08

Обменен курс на еурото

7

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2007/C 249/09

Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 70/2001 на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на държавните помощи за малките и средните предприятия (1)

8

2007/C 249/10

Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 70/2001 на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на държавните помощи за малките и средните предприятия (1)

13


 

V   Обявления

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

 

Комисия

2007/C 249/11

Държавна помощ — Франция — Държавна помощ С 38/07 (ех NN 45/07) — Помощ в полза на Arbel Fauvet Rail — Покана за представяне на мнения съгласно член 88, параграф 2 от Договора за ЕО (1)

17

2007/C 249/12

Държавна помощ — Румъния — Държавна помощ C 41/07 (ex NN 49/07) — Приватизация на Tractorul — Покана за представяне на мнения съгласно член 88, параграф 2 от Договора за ЕО (1)

21

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Комисия

2007/C 249/13

Публикация на заявление съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

26

2007/C 249/14

Публикация на заявление по член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

31


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top