Help Print this page 

Document C:2007:223:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, C 223, 22 септември 2007г.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 223

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 50
22 септември 2007 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейските общности

2007/C 223/01

Етичен кодекс

1

2007/C 223/02

Последна публикация на Съда в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 211, 8.9.2007 г.

3


 

V   Обявления

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд на Европейските общности

2007/C 223/03

Дело C-298/07: Искане за преюдициално заключение, отправено от Bundesgerichtshof (Германия) на 22 юни 2007 г. — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./deutsche internet versicherung AG

4

2007/C 223/04

Дело C-301/07: Искане за преюдициално запитване, направено от Oberster Gerichtshof (Австрия) на 26 юни 2007 г. — PAGO International GmbH/Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH

4

2007/C 223/05

Дело C-322/07 P: Жалба, подадена на 12 юли 2007 г. от Papierfabrik August Koehler AG срещу решението на Първоинстанционния съд (пети състав), постановено на 26 април 2007 г. по съединени дела T-109/02, Bolloré/Комисия, T-118/02 (Arjo Wiggins Appleton/Комисия), T-122/02 (Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/Комисия), T-125/02 (Papierfabrik August Koehler/Комисия), T-126/02 (M-real Zanders/Комисия), T-128/02 (Papeteries Mougeot/Комисия), T-129/02 (Torraspapel/Комисия), T-132/02 (Distribuidora Vizcaína de Papeles/Комисия) и T-136/02 (Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga/Комисия)

5

2007/C 223/06

Дело C-327/07 P: Жалба, подадена на 13 юли 2007 г. от Bolloré SA срещу решението на Първоинстанционния съд (пети състав), постановено на 26 април 2007 г. по съединени дела T-109/02, Bolloré/Комисия, T-118/02 (Arjo Wiggins Appleton/Комисия), T-122/02 (Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/Комисия), T-125/02 (Papierfabrik August Koehler/Комисия), T-126/02 (M-real Zanders/Комисия), T-128/02 (Papeteries Mougeot/Комисия), T-129/02 (Torraspapel/Комисия), T-132/02 (Distribuidora Vizcaína de Papeles/Комисия) и T-136/02 (Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga/Комисия)

6

2007/C 223/07

Дело C-334/07 P: Жалба, подадена на 18 юли 2007 г. от Комисията на Европейските общности срещу решението, постановено на 3 май 2007 г. от Първоинстанционния съд (пети разширен състав) по дело T-357/02, Freistaat Sachsen/Комисия на Европейските общности

6

2007/C 223/08

Дело C-338/07 P: Жалба, подадена на 20 юли 2007 г. от Distribuidora Vizcaína de Papeles, S.L. срещу решението на Първоинстанционния съд (пети състав), постановено на 26 април 2007 г. по съединени дела T-109/02 (Bolloré/Комисия), T-118/02 (Arjo Wiggins Appleton/Комисия), T-122/02 (Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/Комисия), T-125/02 (Papierfabrik August Koehler/Комисия), T-126/02 (M-real Zanders/Комисия), T-128/02 (Papeteries Mougeot/Комисия), T-129/02 (Torraspapel/Комисия), T-132/02 (Distribuidora Vizcaína de Papeles/Комисия) и T-136/02 (Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga/Комисия)

7

2007/C 223/09

Дело C-347/07: Иск, предявен на 25 юли 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Италианска република

8

2007/C 223/10

Дело C-368/07: Иск, предявен на 2 август 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Италианска република

8

2007/C 223/11

Дело C-370/07: Иск, предявен на 3 август 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Съвет на Европейския съюз

9

2007/C 223/12

Дело C-382/07: Иск, предявен на 8 август 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Португалска република

9

 

Първоинстанционен съд на Европейските общности

2007/C 223/13

Дело T-6/06: Определение на Първоинстанционния съд от 9 юли 2007 г. — wheyco/Комисия („Държавни помощи — Стимулиращ ефект — Иск за отмяна — Акт с правни последици — Правен интерес — Недопустимост“)

10

2007/C 223/14

Дело T-252/06: Определение на Първоинстанционния съд от 12 юли 2007 г. — Beau/Комисия („Обжалване — Публична служба — Длъжностни лица — Професионално заболяване — Очевидно недопустима жалба“)

10

2007/C 223/15

Дело T-415/06: Определение на Първоинстанционния съд от 9 юли 2007 г. — De Smedt/Комисия (Обжалване — Публична служба — Договорно наети служители — Бивш служител със спомагателни функции — Молба за преразглеждане на определеното при наемане на длъжност класиране — Явно неоснователна жалба)

11

2007/C 223/16

Дело T-31/07 R: Определение на председателя на Първоинстанционния съд от 19 юли 2007 г. — Du Pont de Nemours (Франция) и др./Комисия на Европейските общности („Обезпечително производство — Молба за спиране на изпълнението — Директива 91/414/ЕИО — Допустимост — Fumus boni juris — Неотложност — Баланс на интереси“)

11

2007/C 223/17

Дело T-263/07: Иск, предявен на 17 юли 2007 г. — Eesti/Комисия

12

2007/C 223/18

Дело T-267/07: Иск, предявен на 19 юли 2007 г. — Италия/Комисия

12

2007/C 223/19

Дело T-268/07: Иск, предявен на 19 юли 2007 г. — Agrícola del Sureste/Съвет и Комисия

13

2007/C 223/20

Дело T-269/07: Иск, предявен на 19 юли 2007 г. — Mediterráneo Algodón/Съвет и Комисия

13

2007/C 223/21

Дело T-270/07: Иск, предявен на 19 юли 2007 г. — Devisa/Съвет и Комисия

14

2007/C 223/22

Дело T-271/07: Иск, предявен на 19 юли 2007 г. — Eurosemillas/Съвет и Комисия

14

2007/C 223/23

Дело T-272/07: Иск, предявен на 19 юли 2007 г. — Surcotton/Съвет и Комисия

14

2007/C 223/24

Дело T-274/07: Иск, предявен на 19 юли 2007 г. — Zhejiang Harmonic Hardware Products/Съвет

15

2007/C 223/25

Дело T-285/07: Иск, предявен на 18 юли 2007 г. — Италия/Парламент и Комисия

15

2007/C 223/26

Дело T-287/07: Иск, предявен на 25 юли 2007 г. — cApStAn Sprl/Комисия

16

2007/C 223/27

Дело T-293/07 P: Жалба, подадена на 3 август 2007 г. от Alessandro Lofaro срещу определението постановено на 24 май 2007 г. от Съда на публичната служба по присъединени дела F-27/06 и F-75/06, Lofaro/Комисия

16

2007/C 223/28

Дело T-272/04: Определение на Първоинстанционния съд от 29 юни 2007 г. — Keppenne/Комисия

17

2007/C 223/29

Дело T-411/04: Определение на Първоинстанционния съд от 29 юни 2007 г. — Keppenne/Комисия

17

2007/C 223/30

Дело T-326/05: Определение на Първоинстанционния съд от 9 юли 2007 г. — Rath/СХВП — AstraZeneca (VIXACOR)

17

2007/C 223/31

Дело T-114/06: Определение на Първоинстанционния съд от 12 юли 2007 г. — Globe/Комисия

17

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2007/C 223/32

Дело F-133/06: Иск, предявен на 11 юли 2007 г. — Marcuccio/Комисия

18

2007/C 223/33

Дело F-18/07: Иск, предявен на 10 юли 2007 г. — Marcuccio/Комисия

18

2007/C 223/34

Дело F-20/07: Иск, предявен на 27 юни 2007 г. — Marcuccio/Комисия

19

2007/C 223/35

Дело F-21/07: Иск, предявен на 4 юни 2007 г. — Marcuccio/Комисия

20

2007/C 223/36

Дело F-70/07: Иск, предявен на 23 юли 2007 г. — Marcuccio/Комисия

20

2007/C 223/37

Дело F-74/07: Иск, предявен на 3 юли 2007 г. — Meierhofer/Комисия на Европейските общности

21

2007/C 223/38

Дело F-77/07: Иск, предявен на 31 юли 2007 г. — Labate/Комисия

22


BG

 

Top