Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:165:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 165, 19 юли 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 165

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 50
19 юли 2007 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2007/C 165/01

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения (1)

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2007/C 165/02

Обменен курс на еурото

4

2007/C 165/03

Съобщение на Комисията в съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 885/2006 относно създаването на помирителна процедура в рамките на приключването на сметките на ЕФГЗ и ЕЗФРСР

5

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2007/C 165/04

Информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (EО) № 1857/2006 на Комисията за приложението на членове 87 и 88 от Договора към държавните помощи за малки и средни предприятия, които произвеждат селскостопански продукти и с изменения Регламент (EО) № 70/2001

6

2007/C 165/05

Сведения, предоставени от държавите-членки съобщават, във връзка с държавната помощ, предоставена по реда на Регламент (ЕО) № 1/2004 на Комсията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за държавните помощи за малки и средни предприятия, които произвеждат, преработват и търгуват със селскостопански продукти

11

2007/C 165/06

Съобщение от Комисията — Съобщение — Уведомление за официални документи за професионална квалификация на лекари-специалисти и общопрактикуващи лекари (1)

13

2007/C 165/07

Съобщение на Комисията — Нотифициране на дипломи на практикуващи стоматолози (1)

18

2007/C 165/08

Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 94/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за сближаване на законите, нормативните актове и административните разпоредби на държавите членки относно плавателни съдове за отдих (1)

23


 

V   Обявления

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

 

Комисия

2007/C 165/09

Съобщение от Ирландия в съответствие с Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, разработване и добив на въглеводороди (Съобщение за кръга на издаване на лицензи за 2007 г. — Басейн на Поркюпайн)

28


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top