EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:162:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 162, 14 юли 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 162

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 50
14 юли 2007 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки, насоки и становища

 

РЕЗОЛЮЦИИ

 

Съвет

2007/C 162/01

Резолюция на Съвета от 31 май 2007 година относно стратегия на ЕС за политика за защита на потребителите за периода 2007-2013 г.

1


 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2007/C 162/02

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения (1)

4


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2007/C 162/03

Обменен курс на еурото

5

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2007/C 162/04

Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1/2004 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от договора към държавните помощи за малки и средни предприятия, които произвеждат, преработват и търгуват със селскостопански продукти

6

2007/C 162/05

Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 70/2001 на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на държавните помощи за малките и средните предприятия

10

2007/C 162/06

Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 2004/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за средствата за измерване (1)

13


 

V   Обявления

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

 

Комисия

2007/C 162/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.4652 — National Grid/TenneT/BritNed JV) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

15

2007/C 162/08

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.4773 — 3i/Eltel) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

16

2007/C 162/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.4682 — INEOS/Lanxess' engineering thermoplastic resins business) (1)

17

2007/C 162/10

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.4768 — CRH/Cementbouw) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

18

2007/C 162/11

Държавни помощи — Австрия — Държавна помощ C 16/07 (ex NN 55/06) — Държавна подкрепа за Postbus в област Линц — Покана за представяне на мнения съгласно член 88, параграф 2 от Договора за ЕО (1)

19


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top