EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:145:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 145, 30 юни 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 145

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 50
30 юни 2007 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки, насоки и становища

 

РЕЗОЛЮЦИИ

 

Съвет

2007/C 145/01

Резолюция на Съвета от 25 юни 2007 година относно нова стратегия на Общността за здравословни и безопасни условия на труд за периода (2007-2012 г.)

1


 

II   Известия

 

СЪВМЕСТНИ ДЕКЛАРАЦИИ

 

Европейски парламент
Съвет
Комисия

2007/C 145/02

Съвместна декларация относно практическите условия и ред за процедурата на съвместно вземане на решение (член 251 от Договора за ЕО)

5

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2007/C 145/03

Непротивопоставяне на нотифицирана концентрация (Дело COMP/M.4693 — Veolia/Sulo) (1)

10

2007/C 145/04

Непротивопоставяне на нотифицирана концентрация (Дело COMP/M.4663 — voestalpine/Böhler-Uddeholm) (1)

10

2007/C 145/05

Непротивопоставяне на нотифицирана концентрация (Дело COMP/M.4704 — Bridgepoint/Gambro Healthcare) (1)

11

2007/C 145/06

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения (1)

12


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2007/C 145/07

Обменен курс на еурото

14

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2007/C 145/08

Обвързваща тарифна информация

15

2007/C 145/09

Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 90/396/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно газовите уреди (1)

20


 

V   Обявления

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

 

Комисия

2007/C 145/10

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.4771 — Veritas/Golden Gate/Goldman Sachs/Aeroflex) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

31


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top