EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:134:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 134, 16 юни 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 134

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 50
16 юни 2007 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки, насоки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски надзорен орган за защита на данните

2007/C 134/01

Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните по предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1290/2005 относно финансирането на общата селскостопанска политика — КОМ(2007) 122 окончателно

1


 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2007/C 134/02

Непротивопоставяне на нотифицирана концентрация (Дело № COMP/M.4191 — Thales/DCN) (1)

4

2007/C 134/03

Съобщение на Комисията относно удължаване на прилагането на правилата съгласно Съобщение на Комисията относно някои правни аспекти, свързани с кинематографичнте и други аудиовизуални дейности, (Съобщение относно филмовата индустрия) от 26 септември 2001 г. (1)

5


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2007/C 134/04

Решение на Съвета от 7 юни 2007 година за назначаване на 27 членове на Управителния съвет на Европейската агенция за химически продукти

6

 

Комисия

2007/C 134/05

Обменен курс на еурото

8


 

V   Обявления

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

 

Комисия

2007/C 134/06

Държавна помощ — Холандия — Държавна помощ C 53/06 (ex N 262/05) — Citynet Amsterdam: инвестиция на община Амстердам в мрежа FTTH (fibre-to-the home) — Покана за представяне на мнения съгласно член 88, параграф 2 от Договора за ЕО (1)

9


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top