EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:116:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 116, 26 май 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 116

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 50
26 май 2007 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки, насоки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейска централна банка

2007/C 116/01

Становище на Европейската централна банка от 13 април 2007 година относно предложение за Директива на Съвета относно идентифицирането и обозначаването на европейска критична инфраструктура и оценката на необходимостта от подобряване на нейната защита (CON/2007/11)

1


 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2007/C 116/02

Съобщение на Комисията относно предложенията за изменение на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета относно общата организация на пазарите в сектора на захарта и Регламент (ЕО) № 320/2006 на Съвета за установяване на временна схема за преструктуриране на захарната индустрия в Общността

5

2007/C 116/03

Непротивопоставяне на нотифицирана концентрация (Дело № COMP/M.4608 — Siemens/UGS Corporation) (1)

6

2007/C 116/04

Непротивопоставяне на нотифицирана концентрация (Дело № COMP/M.4609 — Shell/Coller Capital/STV) (1)

6

2007/C 116/05

Непротивопоставяне на нотифицирана концентрация (Дело № COMP/M.4559 — Balfour Beatty/Galaxy/Exeter Airport) (1)

7

2007/C 116/06

Непротивопоставяне на нотифицирана концентрация (Дело № COMP/M.4665 — The Apollo Group/Claire's Stores) (1)

7


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2007/C 116/07

Обменен курс на еурото

8

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2007/C 116/08

Сведения, които държавите-членки съобщават във връзка с държавната помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1628/2006 от Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за националните помощи за регионални инвестиции (1)

9

2007/C 116/09

Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 70/2001 на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на държавните помощи за малките и средните предприятия (1)

12


 

V   Обявления

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

 

Комисия

2007/C 116/10

Предварително уведомление за концентрация (Дело № COMP/M.4628 — Salzgitter/Vallourec Précision Etirage/Werk Zeithain) (1)

16

2007/C 116/11

Предварително уведомление за концентрация (Дело № COMP/M.4486 — Leitner/Strabag/Nordpark) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

17

2007/C 116/12

Предварително уведомление за концентрация (Дело № COMP/M.4671 — UTC/Initial Electronic Security Group) (1)

18


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top