EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:244:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 244, 29 юли 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 244

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 63
29 юли 2020 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2020/1108 на Съвета от 20 юли 2020 година за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2454 по отношение на датите на прилагане в отговор на пандемията от COVID-19

1

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2020/1109 на Съвета от 20 юли 2020 година за изменение на директиви (ЕС) 2017/2455 и (ЕС) 2019/1995 по отношение на датите на транспониране и прилагане в отговор на пандемията от COVID-19

3

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2020/1110 на Съвета от 23 януари 2018 година относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Съединените американски щати, от друга страна

6

 

*

Решение (ЕС) 2020/1111 на Съвета от 20 юли 2020 година за подписване, от името на Съюза, на Споразумението за сътрудничество между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република за закрила на географските указания

8

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1112 на Съвета от 20 юли 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2026 по отношение на датите на прилагане в отговор на пандемията от COVID-19

9

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2020/1113 на Съвета от 20 юли 2020 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по СИП, създаден съгласно Временното споразумение за икономическо партньорство между Гана, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, във връзка с приемането на процедурния правилник на Комитета по СИП

11

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1114 на Съвета от 23 юли 2020 година за одобряване на измененията на процедурния правилник на Евроюст

13

 

*

Решение (ЕС) 2020/1115 на Съвета от 24 юли 2020 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден със Споразумението между Европейската общност, от една страна, и правителството на Дания и местното правителство на Фарьорските острови, от друга страна, във връзка с приемането на изменения на протоколи 1 и 4 към Споразумението

16

 

*

Решение (ЕС) 2020/1116 на Съвета от 24 юли 2020 година за назначаване на член на Сметната палата

17

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1117 на Съвета от 27 юли 2020 година за назначаване на европейските прокурори в Европейската прокуратура

18

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top