EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:230:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 230, 17 юли 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 230

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 63
17 юли 2020 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2020/1044 на Комисията от 8 май 2020 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на стойностите на потенциалите за глобално затопляне и на насоките за инвентаризация, както и по отношение на системата на Съюза за инвентаризация, и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 666/2014 на Комисията ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) 2020/1045 на Комисията от 13 юли 2020 година за забрана на риболова на червен тон в Атлантическия океан на изток от 45° з.д. и Средиземно море от страна на кораби, плаващи под знамето на Гърция

7

 

*

Регламент (ЕС) 2020/1046 на Комисията от 13 юли 2020 година за забрана на риболова на червен тон в определени архипелази от страна на кораби за непромишлен риболов, плаващи под знамето на Гърция

9

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1047 на Комисията от 15 юли 2020 година за предоставяне на възможност на Португалия да разреши употребата на биоциди, съставени от генериран на място азот, за опазването на културното наследство

12

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1048 на Комисията от 15 юли 2020 година за даване на възможност на Австрия да разреши употребата на биоциди, съставени от генериран на място азот, за опазването на културното наследство (нотифицирано под номер C(2020) 4724)

15

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1049на Комисията от 15 юли 2020 година за предоставяне на възможност на Франция да разреши употребата на биоциди, съставени от генериран на място азот, за опазването на културното наследство (нотифицирано под номер C(2020) 4715)

18

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1050 на Комисията от 15 юли 2020 година за предоставяне на възможност на Испания да разреши употребата на биоциди, съставени от генериран на място азот, за опазването на културното наследство

21

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1051 на Комисията от 16 юли 2020 година за прекратяване на подновеното разследване относно изчерпването на ефекта от мерките по отношение на вноса на някои чугунени изделия с произход от Китайската народна република

24

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

*

Препоръка (ЕС) 2020/1052 на Съвета от 16 юли 2020 година за изменение на Препоръка (ЕС) 2020/912 на Съвета относно временното ограничение на неналожителните пътувания в ЕС и възможното премахване на това ограничение

26

 

 

ВЪТРЕШНИ И ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛНИЦИ

 

*

Решение на Управителния съвет на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ от 26 май 2020 година за определяне на вътрешни правила относно ограниченията на някои права на субектите на данни във връзка с обработването на лични данни в рамките на функционирането на СП ГКВ 2

29

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение (ОВППС) 2019/797 на Съвета от 17 май 2019 година относно ограничителни мерки срещу кибератаки, застрашаващи Съюза или неговите държави членки ( OB L 129 I, 17.5.2019 г. )

36

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2019/796 на Съвета от 17 май 2019 г. относно ограничителни мерки срещу кибератаки, застрашаващи Съюза или неговите държави членки ( OB L 129 I, 17.5.2019 г. )

37

 

*

Поправка на Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) ( OB L 164, 25.6.2008 г. )

38

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top