EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:080:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 080, 17 март 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 80

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 63
17 март 2020 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/404 на Комисията от 12 март 2020 година за изменение на Регламент (ЕО) № 594/2009 относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/405 на Комисията от 16 март 2020 година за определяне на механизмите относно докладите за качеството и тяхното съдържание, които трябва да се предават съгласно Регламент (ЕС) 2018/1091 на Европейския парламент и на Съвета относно интегрирана статистика за земеделските стопанства ( 1 )

3

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/406 на Комисията от 16 март 2020 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2020/47 относно защитните мерки във връзка с високопатогенната инфлуенца по птиците от подтип H5N8 в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2020) 1719)  ( 1 )

8

 

*

Решение (ЕС) 2020/407 на Европейската централна банка от 16 март 2020 година за изменение на Решение (ЕС) 2019/1311 относно третата поредица от целеви дългосрочни операции по рефинансиране (ЕЦБ/2020/13)

23

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top