EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:308:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 308, 4 декември 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 308

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
4 декември 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2018/1881 на Комисията от 3 декември 2018 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложения I, III,VI, VII, VIII, IX, X, XI и XII с цел обхващане на наноформи на вещества ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1882 на Комисията от 3 декември 2018 година за прилагането на някои правила за профилактика и контрол на болести за категориите болести от списъка и за установяване на списък на животинските видове или групите животински видове, които носят значителен риск от разпространение на болестите от списъка ( 1 )

21

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1883 на Комисията от 3 декември 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) № 468/2010 за съставяне на списък на ЕС на корабите, извършващи незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов

30

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2018/1884 на Съвета от 3 декември 2018 година за удължаване на срока на действие и изменение на Решение 2010/452/ОВППС относно Мисията за наблюдение на Европейския съюз в Грузия, EUMM Georgia

41

 

*

Решение за изпълнение (ЕС, Евратом) 2018/1885 на Комисията от 30 ноември 2018 година за изменение на Решение 96/566/Евратом, ЕО за разрешаване на Финландия да не отчита някои категории сделки и да използва някои приблизителни разчети при изчисляването на базата за собствените ресурси от ДДС (нотифицирано под номер C(2018) 7840)

43

 

*

Решение за изпълнение (ЕС, Евратом) 2018/1886 на Комисията от 30 ноември 2018 година за изменение на Решение 90/184/Евратом, ЕИО за разрешаване на Дания да не отчита някои категории трансакции и да използва някои приблизителни разчети при изчисляването на базата за собствените ресурси от ДДС (нотифицирано под номер С(2018) 7854)

45

 

*

Решение за изпълнение (ЕС, Евратом) 2018/1887 на Комисията от 30 ноември 2018 година за изменение на Решение 90/176/Евратом, ЕИО за разрешаване на Франция да не отчита някои категории сделки и да използва някои приблизителни разчети при изчисляването на базата за собствените ресурси от ДДС (нотифицирано под номер С(2018) 7866)

47

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1888 на Комисията от 3 декември 2018 година за определяне на временното спиране на прилагането на преференциалното мито по член 15 от Регламент (ЕС) № 19/2013 на Европейския парламент и на Съвета и по член 15 от Регламент (ЕС) № 20/2013 на Европейския парламент и на Съвета за нецелесъобразно по отношение на вноса на банани с произход от Гватемала и Перу

49

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение на Съвета и на Комисията от 24 януари 2000 година относно сключването на Евро-средиземноморско споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна и Кралство Мароко, от друга страна ( ОВ L 70, 18.3.2000 г. ) (Специално издание 2007 г., глава 11, том 20, стр. 184)

51

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top