EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:009:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 9, 12 януари 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 9

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
12 януари 2018 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

Окончателно приемане (ЕС, Евратом) 2017/30 на коригиращ бюджет № 5 на Европейския съюз за финансовата 2017 година

1

Всички суми в настоящия бюджет са изразени в евро, освен ако не е посочено друго.

Всички приходи, предвидени в член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент, вписани в дялове 5 и 6 от приходната част на бюджета, могат да обусловят записването на допълнителни кредити в бюджетните редове, по които е записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Сумите по баланса се отнасят до всички отпуснати кредити, включително бюджетните кредити, допълнителните кредити и заделените приходи.

Бюджетните забележки са изпълними само дотолкова, доколкото не променят, нито разширяват обхвата на съществуващо правно основание, не засягат административната автономност на институциите и могат да бъдат покрити от наличните ресурси (както е посочено в приложението към писмото относно изпълнимостта от 28 октомври 2015 г.).

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top