EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:258:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 258, 6 октомври 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 258

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
6 октомври 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2017/1792 на Съвета от 29 май 2017 година за подписване, от името на Съюза, и временно прилагане на Двустранното споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането

1

 

*

Решение (ЕС) 2017/1793 на Съвета от 15 септември 2017 година за изменение на Решение (ЕС) 2017/1792 за подписване, от името на Съюза, и временно прилагане на Двустранното споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането

3

 

 

Двустранно споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането

4

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1794 на Комисията от 5 октомври 2017 година за определяне на лихвените проценти за отчетната 2018 година на ЕФГЗ, които да се прилагат за изчисляване на разходите за финансиране на интервенционните мерки, обхващащи закупуване, съхранение и пласмент на запасите

22

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1795 на Комисията от 5 октомври 2017 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои горещовалцовани плоски продукти от желязо, от нелегирани стомани или от други легирани стомани с произход от Бразилия, Иран, Русия и Украйна и за приключване на разследването по отношение на вноса на някои горещовалцовани плоски продукти от желязо, от нелегирани стомани или от други легирани стомани с произход от Сърбия

24

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1796 на Комисията от 5 октомври 2017 година за определяне на коефициента на разпределение, приложим към заявленията за лицензии за износ за сирената, предназначени за износ в Съединените американски щати през 2018 г. в рамките на квотите, посочени в Регламент (ЕО) № 1187/2009

124

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2017/1797 на Комисията от 23 май 2017 година относно схемите за помощ SA.42393 (2016/C) (ex 2015/N), приведена в действие от Германия за определени крайни потребители (намалена допълнителна такса за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (КПТЕЕ), и SA.47887 (2017/N), която Германия планира да приведе в действие с цел разширяване на схемата за подпомагане на КПТЕЕ по отношение на инсталации за КПТЕЕ, използвани в затворени мрежи (нотифицирано под номер С(2017) 3400)  ( 1 )

127

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top