EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:329:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 329, 3 декември 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 329

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
3 декември 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (Евратом) 2016/2116 на Съвета от 12 февруари 2016 година за одобрение на сключването от страна на Европейската комисия, действаща от името на Европейската общност за атомна енергия, на Споразумението за удължаване на срока на действие на Рамковото споразумение за международно сътрудничество в областта на научноизследователската и развойната дейност по ядрените енергийни системи от IV-то поколение

1

 

 

Споразумение за удължаване на срока на действие на Рамковото споразумение за международно сътрудничество в областта на научноизследователската и развойната дейност по ядрените енергийни системи от IV-то поколение

3

 

*

Решение (ЕС) 2016/2117 на Съвета от 29 септември 2016 година относно сключването от името на Съюза на Рамковото споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна

6

 

 

Рамково споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна,и Социалистическа република Виетнам, от друга страна

8

 

*

Решение (ЕС) 2016/2118 на Съвета от 28 октомври 2016 година за подписване, от името на Съюза, и временно прилагане на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна

43

 

 

Споразумение за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна

45

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2016/2119 на Комисията от 2 декември 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 113/2010 на Комисията във връзка с адаптирането на списъка на митническите режими и определянето на данните ( 1 )

66

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2120 на Комисията от 2 декември 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1033/2006 по отношение на разпоредбите, посочени в член 3, параграф 1 ( 1 )

70

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2121 на Комисията от 2 декември 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

73

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2122 на Комисията от 2 декември 2016 година относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N8 в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2016) 8158)  ( 1 )

75

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

*

Препоръка (ЕС) 2016/2123 на Комисията от 30 ноември 2016 година относно хармонизирането на обхвата и условията за генералните лицензи за трансфер за въоръжените сили и договарящите органи, посочени в член 5, параграф 2, буква а) от Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2016) 7711)

101

 

*

Препоръка (ЕС) 2016/2124 на Комисията от 30 ноември 2016 година относно хармонизирането на обхвата и условията за генералните лицензи за трансфер за сертифицираните получатели, посочени в член 9 от Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2016) 7728)

105

 

*

Препоръка (ЕС) 2016/2125 на Комисията от 30 ноември 2016 година относно насоки във връзка с мерките за саморегулиране, сключвани в рамките на промишления сектор по смисъла на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

109

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 1/2016 на Съвместния комитет на Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход от 28 септември 2016 година по отношение на молбата на Грузия да стане договаряща страна по Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход [2016/2126]

118

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top