EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:228:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 228, 23 август 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 228

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
23 август 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2016/1400 на Комисията от 10 май 2016 година за допълване на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на минималния набор елементи на даден план за реорганизация на дейността, както и на минималното съдържание на докладите за напредъка по изпълнението на този план ( 1 )

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2016/1401 на Комисията от 23 май 2016 година за допълване на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници по отношение на регулаторните технически стандарти за методологиите и принципите на оценяване на задълженията, произтичащи от деривати ( 1 )

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1402 на Комисията от 22 август 2016 година за оттегляне на приемането на ангажимента за трима производители износители съгласно Решение за изпълнение 2013/707/ЕС за потвърждаване приемането на ангажимент, предложен във връзка с антидъмпинговата и антисубсидийната процедура относно вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република, за периода на прилагане на окончателни мерки

16

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1403 на Комисията от 22 август 2016 година за изключване на подучастъци 27 и 28.2 на ICES от прилагането на период на забрана на риболова през 2016 г.

30

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1404 на Комисията от 22 август 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

31

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1405 на Комисията от 22 август 2016 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2016) 5466)  ( 1 )

33

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1406 на Комисията от 22 август 2016 година относно определени мерки за защита във връзка с болестта африканска чума по свинете в Полша и за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1367 (нотифицирано под номер С(2016) 5467)  ( 1 )

46

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top