EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:212:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 212, 5 август 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 212

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
5 август 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2016/1333 на Съвета от 4 август 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 329/2007 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1334 на Съвета от 4 август 2016 година за прилагане на член 21, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/44 за ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

3

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1335 на Комисията от 4 август 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

5

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2016/1336 на Съвета от 18 юли 2016 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за асоцииране ЕС — Централна Америка във връзка със замяната на допълнение 2 към приложение II към Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна

8

 

*

Решение (ЕС) 2016/1337 на Съвета от 2 август 2016 година относно разпределянето на отменените средства по проекти по 10-ия европейски фонд за развитие с цел предоставяне на допълнителни средства за Механизма за подкрепа на мира в Африка

107

 

*

Решение (ОВППС) 2016/1338 на Съвета от 4 август 2016 година за изменение на Решение (ОВППС) 2015/2052 за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз в Косово ( 1 )

109

 

*

Решение (ОВППС) 2016/1339 на Съвета от 4 август 2016 година за изменение и удължаване на срока на действие на Решение 2013/233/ОВППС относно мисията на Европейския съюз за подкрепа за интегрирано управление на границите в Либия (EUBAM Libya)

111

 

*

Решение за изпълнение (ОВППС) 2016/1340 на Съвета от 4 август 2016 година за прилагане на Решение (ОВППС) 2015/1333 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

113

 

*

Решение (ОВППС) 2016/1341 на Съвета от 4 август 2016 година за изменение на Решение (ОВППС) 2016/849 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

116

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 601/2014 на Комисията от 4 юни 2014 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на категориите храни от месо и употребата на някои добавки в месните полуфабрикати ( ОВ L 166, 5.6.2014 г. )

118

 


 

(1)   Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244(1999) на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top