EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:141:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 141, 28 май 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 141

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
28 май 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2016/837 на Съвета от 21 април 2016 година за подписване, от името на Европейския съюз, и временно прилагане на Споразумението между Европейския съюз, Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия за финансов механизъм на ЕИП за периода 2014—2021 г., Споразумението между Кралство Норвегия и Европейския съюз за финансов механизъм на Норвегия за периода 2014—2021 г., Допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия и Допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Исландия

1

 

 

Споразумение между Европейския съюз, Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия за финансов механизъм на ЕИП за периода 2014—2021 г.

3

 

 

Споразумение между Кралство Норвегия и Европейския съюз за финансов механизъм на Норвегия за периода 2014—2021 г.

11

 

 

Допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия

18

 

 

Допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия

22

 

*

Решение (ЕС) 2016/838 на Съвета от 23 май 2016 година за сключването от името на Европейския съюз на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна

26

 

*

Решение (ЕС) 2016/839 на Съвета от 23 май 2016 година относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави-членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна

28

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/840 на Съвета от 27 май 2016 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

30

 

*

Регламент (ЕС) 2016/841 на Съвета от 27 май 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 329/2007 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

36

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/842 на Комисията от 27 май 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 167/2008 по отношение на името на титуляря на разрешителното и търговското наименование на кокцидиостатик ( 1 )

47

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/843 на Комисията от 27 май 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

49

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2016/844 на Комисията от 27 май 2016 година за изменение на Директива 2009/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби ( 1 )

51

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2016/845 на Съвета от 23 май 2016 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден съгласно Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, във връзка с приемането на процедурния правилник на Съвместния комитет, както и създаването на специализирани работни групи и приемането на техния мандат

66

 

*

Решение (ЕС, Евратом) 2016/846 на представителите на правителствата на държавите членки от 24 май 2016 година за назначаване на съдии в Общия съд

76

 

*

Решение (ЕС, Евратом) 2016/847 на представителите на правителствата на държавите членки от 24 май 2016 година за назначаване на съдия в Общия съд

77

 

*

Решение (EС, Евратом) 2016/848 на Съвета от 25 май 2016 година за назначаване на член, предложен от Кралство Дания, в Европейския икономически и социален комитет

78

 

*

Решение (ОВППС) 2016/849 на Съвета от 27 май 2016 година относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република и за отмяна на Решение 2013/183/ОВППС

79

 

*

Решение (ОВППС) 2016/850 на Съвета от 27 май 2016 година за изменение на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия

125

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/851 на Комисията от 26 май 2016 година за изменение на приложението към Решение 2009/719/ЕО във връзка с разрешаването на Хърватия да преработи своята годишна програма за мониторинг на СЕГ (нотифицирано под номер С(2016) 3097)  ( 1 )

131

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top