EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:337:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 337, 23 декември 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 337

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
23 декември 2015 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 ( 1 )

1

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО ( 1 )

35

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (EC) 2015/2367 на Съвета от 30 ноември 2015 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния ветеринарен комитет, създаден по силата на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти, по отношение на Решение № 1/2015 относно изменението на допълнения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 и 11 от приложение 11 към споразумението

128

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top