EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:195:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 195, 23 юли 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 195

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
23 юли 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2015/1200 на Комисията от 22 юли 2015 година за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от амидосулфурон, фенхексамид, крезоксим-метил, тиаклоприд и трифлоксистробин във или върху определени продукти ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1201 на Комисията от 22 юли 2015 година за подновяване на одобрението на активното вещество фенхексамид в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

37

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1202 на Комисията от 22 юли 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

41

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2015/1203 на Съвета от 20 юли 2015 година за назначаване на трима членове от Швеция и шестима заместник-членове от Швеция в Комитета на регионите

44

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1204 на Комисията от 22 юли 2015 година за временна дерогация от правилата за произход, предвидени в приложение II към Регламент (ЕО) № 1528/2007, за да се вземе предвид специалната ситуация в Кения по отношение на филето от риба тон

46

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top