Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:137:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 137, 4 юни 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 137

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
4 юни 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/861 на Комисията от 3 юни 2015 година за разрешаване на употребата на калиев йодид, калциев йодат, безводен, както и покрит гранулиран калциев йодат, безводен, като фуражни добавки за всички видове животни ( 1 )

1

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/862 на Комисията от 3 юни 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

8

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Делегирана директива (ЕС) 2015/863 на Комисията от 31 март 2015 година за изменение на приложение II към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на ограничените вещества ( 1 )

10

 

 

Поправки

 

*

Поправка на на Директива 2005/94/ЕО на Съвета от 20 декември 2005 година относно мерки на Общността за борба с инфлуенцата по птиците и за отмяна на Директива 92/40/ЕИО ( ОВ L 10, 14.1.2006 г. ) (Специално издание 2007 г., глава 03, том 069)

13

 

*

Поправка на Директива 2013/10/ЕС на Комисията от 19 март 2013 г. за изменение на Директива 75/324/ЕИО на Съвета относно сближаване на законодателствата на държавите членки, свързани c аерозолни опаковки, c цел адаптиране на разпоредбите ѝ за етикетиране към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси ( ОВ L 77, 20.3.2013 г. )

13

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top