EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:121:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 121, 14 май 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 121

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
14 май 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2015/768 на Съвета от 11 май 2015 година за разширяване спрямо неучастващите държави членки на приложението на Регламент (ЕС) № 331/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл 2020“)

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/769 на Комисията от 12 май 2015 година за изменение за 231-ви път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

3

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/770 на Комисията от 13 май 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

5

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (EС) 2015/771 на Съвета от 7 май 2015 година относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден съгласно Споразумението между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, относно свободното движение на хора, във връзка с изменението на приложение III (Взаимно признаване на професионалните квалификации) към посоченото споразумение

7

 

*

Решение (EС) 2015/772 на Съвета от 11 май 2015 година за създаване на Комитет по заетостта и за отмяна на Решение 2000/98/EО

12

 

*

Решение (ЕС) 2015/773 на Съвета от 11 май 2015 година за създаване на Комитет за социална закрила и за отмяна на Решение 2004/689/ЕО

16

 

*

Решение (ЕС) 2015/774 на Европейската централна банка от 4 март 2015 година относно програма за закупуване на активи на публичния сектор на вторичните пазари (ЕЦБ/2015/10)

20

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Допълнителния протокол към Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз ( ОВ L 117, 8.5.2015 г. )

25

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top