EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:089:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 089, 25 март 2014г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2014.089.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 89

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
25 март 2014 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2014/161/EC на Съвета от 11 март 2014 година за изменение на Решение 2009/831/ЕО по отношение на срока на неговото прилагане

1

 

*

Решение 2014/162/EC на Съвета от 11 март 2014 година за изменение на Решение 2004/162/ЕО във връзка с прилагането му по отношение на Майот, считано от 1 януари 2014 г.

3

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Известие относно влизането в сила на Протокола за изменение на Споразумението за държавните поръчки

5

 

 

2014/163/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 18 ноември 2013 година за сключване на Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Хашемитското кралство Йордания, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Хашемитското кралство Йордания за общите принципи на участие на Хашемитското кралство Йордания в програми на Съюза

6

 

 

2014/164/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 11 февруари 2014 година относно сключването от името на Европейския съюз на Протокола срещу незаконното производство и трафик с огнестрелни оръжия, техни части и компоненти и боеприпаси към Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу транснационалната организирана престъпност

7

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 294/2014 на Комисията от 20 март 2014 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Lenteja de Tierra de Campos (ЗГУ)]

28

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 295/2014 на Комисията от 20 март 2014 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Antequera (ЗНП)]

30

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 296/2014 на Комисията от 20 март 2014 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Neufchâtel (ЗНП)]

32

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 297/2014 на Комисията от 20 март 2014 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Valençay (ЗНП)]

34

 

*

Регламент (ЕС) № 298/2014 на Комисията от 21 март 2014 година за изменение на приложения II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията по отношение на магнезиев дихидроген дифосфат за употреба като набухвател и регулатор на киселинността (1)

36

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 299/2014 на Комисията от 24 март 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

41

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 300/2014 на Комисията от 24 март 2014 година за оттегляне на преустановяването на подаването на заявления за лицензии за внос на захарни продукти по някои тарифни квоти

43

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/165/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 3 март 2014 година за оправомощаване на държавите-членки да ратифицират, в интерес на Европейския съюз, Договора за търговията с оръжие

44

 

 

2014/166/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 21 март 2014 година за изменение на Решение 2005/381/ЕО по отношение на въпросника за докладване на прилагането на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2014) 1726)  (1)

45

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Правило № 56 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни условия относно одобряването на фарове за мотопеди и приравнените към тях превозни средства

77

 

*

Правило № 82 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — единни предписания за одобрение на фарове за мотопеди, оборудвани с халогенни лампи с нажежаема спирала (ЛАМПИ HS2)

92

 

*

Правило № 119 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания относно одобряването на светлините за завой за моторните превозни средства

101

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top