EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:293:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 293, 5 ноември 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.293.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 293

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
5 ноември 2013 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година за сериозните трансгранични заплахи за здравето и за отмяна на Решение № 2119/98/ЕО (1)

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 1083/2013 на Комисията от 28 август 2013 година за установяване на правила във връзка с процедурата по временно оттегляне на тарифни преференции и приемане на общи защитни мерки в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции

16

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1084/2013 на Комисията от 30 октомври 2013 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Plátano de Canarias (ЗГУ)]

22

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1085/2013 на Комисията от 30 октомври 2013 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Westfälischer Knochenschinken (ЗГУ)]

24

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1086/2013 на Комисията от 30 октомври 2013 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Raschera (ЗНП)]

26

 

*

Регламент (ЕС) № 1087/2013 на Комисията от 4 ноември 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета, отнасящо се за докладването на количествата метилбромид

28

 

*

Регламент (ЕС) № 1088/2013 на Комисията от 4 ноември 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета, отнасящо се за заявленията за вносни и износни лицензии за продукти и оборудване, които съдържат халони или зависят от използването на халони и са предназначени за критични видове употреба във въздухоплавателни средства

29

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1089/2013 на Комисията от 4 ноември 2013 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобряване на активното вещество кизелгур (инфузорна пръст) (1)

31

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1090/2013 на Комисията от 4 ноември 2013 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Travia da Beira Baixa (ЗНП)]

34

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1091/2013 на Комисията от 4 ноември 2013 година за изменение за 206-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

36

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1092/2013 на Комисията от 4 ноември 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

38

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/635/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 31 октомври 2013 година за изменение на решения 2005/734/ЕО, 2006/415/ЕО и 2007/25/ЕО по отношение на срока им на прилагане (нотифицирано под номер C(2013) 7148)  (1)

40

 

 

2013/636/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 31 октомври 2013 година за изменение на Решение 2008/866/ЕО относно спешни мерки за спиране на вноса от Перу на някои двучерупчести мекотели за консумация от човека по отношение на неговия период на прилагане (нотифицирано под номер C(2013) 7162)  (1)

42

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top