EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:287:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 287, 29 октомври 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.287.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 287

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
29 октомври 2013 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 1021/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за изменение на директиви 1999/4/ЕО и 2000/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на директиви 2001/111/ЕО, 2001/113/ЕО и 2001/114/ЕО на Съвета по отношение на правомощията, които ще бъдат предоставени на Комисията (1)

1

 

*

Регламент (ЕС) № 1022/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган) във връзка с предоставянето на конкретни задачи на Европейската централна банка съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013

5

 

*

Регламент (ЕС, Евратом) № 1023/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и на Условията за работа на другите служители на Европейския съюз

15

 

*

Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 година за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции

63

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза (преработен текст) (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стp. 1)

90

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top