EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:112:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 112, 24 април 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.112.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 112

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
24 април 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 372/2013 на Съвета от 22 април 2013 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1008/2011 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на ръчни колички за палети и основните им части с произход от Китайската народна република след частично междинно преразглеждане съгласно член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1225/2009

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 373/2013 на Комисията от 23 април 2013 година за одобряване на активното вещество Candida oleophila щам O в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (1)

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 374/2013 на Комисията от 23 април 2013 година за разрешаване на употребата на препарат от Clostridium butyricum (FERM BP-2789) като фуражна добавка за пилета, отглеждани за кокошки носачки (притежател на разрешителното Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., представлявано от Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) (1)

13

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 375/2013 на Комисията от 23 април 2013 година за одобряване на активното вещество спиромесифен в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (1)

15

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 376/2013 на Комисията от 23 април 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

20

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2013/189/ОВППС на Съвета от 22 април 2013 година за създаване на Европейски колеж по сигурност и отбрана (ЕКСО) и за отмяна на Съвместно действие 2008/550/ОВППС

22

 

 

2013/190/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 22 април 2013 година относно валидността на определена обвързваща тарифна информация (нотифицирано под номер C(2013) 2297)

30

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top